Rozpad vodních paprsků a velikost kapek rozprášeného proudu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/55937

Show simple item record


dc.contributor.author Šťáva, Pavel
dc.contributor.author Skýba, Vladimír
dc.date.accessioned 2006-05-19T06:37:30Z
dc.date.available 2006-05-19T06:37:30Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostní inženýrství. 2005, roč. 1, č. 1, s. 125-134 : il. en
dc.identifier.issn 1801-1764 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/55937
dc.description.abstract Problematika hašení plným proudem je tak stará, jak staré jsou hasící stříkačky. proud i velikost dostřiku jsou zajímavou veličinou pro hasiče. poměrně jednoduchý matematický aparát popisuje chování vodního paprsku ve vakuu, kde základní veličinou je výtoková rychlost z proudnice a elevační úhel. V posledních letech bylo věnováno dosti velké úsilí rozpadu plných paprsků. Analogicky s tím byly vyhodnocovány trysky na roztřikovaný proud a sledován mechanismus vzniku vodních kapek. V této práci je snaha zhodnotit a shrnout výsledky dosažené při výzkumu rozpadu plného vodního paprsku a prezentovat nové trendy v stanovení velikosti kapky.
dc.description.abstract Problematic of fire quenching with full water jet is as old as fire-engine. jet as well as reaching distance of the jet are interesting quantification for fire fighters. Relatively simple math apparatus describes water jet behaviour in vacuum, where basic parameters are jet velocity in the nozzle tip and elevation angle. Quite big afford was put to investigation of full jet breakup in the recent years. Spraying nozzles were evaluated and droplets creation mechanism was investigated similar way.
dc.format.extent 509367 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostní inženýrství en
dc.title Rozpad vodních paprsků a velikost kapek rozprášeného proudu en
dc.title.alternative Breakup of water jets and droplet sizes in the jet spray en
dc.type article en

Files in this item

Files Size Format View
2005-1-11.pdf 497.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics