Safety passangers within the city public transport stops

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/56006

Show simple item record


dc.contributor.author Olivková, Ivana
dc.date.accessioned 2006-06-29T10:56:39Z
dc.date.available 2006-06-29T10:56:39Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 1, s. 187-193 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/56006
dc.description.abstract Článek se zabývá bezpečností cestujících v MHD. Měnící se postoj lidí k zastávkám a vozidlům MHD jako nebezpečným místům je důležitý pro přilákání dalších uživatelů, ale větší pocit bezpečí by neměl vést cestující k bezstarostnosti. Je potřebné dosáhnout vhodnou rovnováhu, tedy stav, kdy se všichni cestující budou cítit pohodlně při používání městské hromadné dopravy, ale budou si uvědomovat bezpečnostní problémy. Příspěvek je zpracován s využitím výsledků grantového projektu č. 103/04/0476 "Návrh metodiky dopravní obslužnosti", který je realizován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím Grantové agentury České republiky.
dc.format.extent 992378 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.title Safety passangers within the city public transport stops en
dc.title.alternative Bezpečnost cestujících na zastávkách MHD en
dc.type article en
dc.description.abstract-en The paper deals with safety of passengers in the city public transport. Changing attitude of passengers towards public stops and means of transport as dangerous places is very important for attracting new users, but the higher sense of passengers’ security should not lead to the insouciance. It’s essential to reach suitable balance when every passenger of a public transport will feel comfortably enough, but on the other hand, he will also be aware of necessary safety issues. The paper has been compiled using results of the grant project No. 103/04/0476 „Proposal of financing traffic attendance methodology”, which is being realised thanks to the financial support from the public Grant Agency of the Czech Republic.

Files in this item

Files Size Format View
2005-1-29.pdf 969.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics