Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorOlivková, Ivana
dc.date.accessioned2006-06-29T10:56:39Z
dc.date.available2006-06-29T10:56:39Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 1, s. 187-193 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/56006
dc.description.abstractČlánek se zabývá bezpečností cestujících v MHD. Měnící se postoj lidí k zastávkám a vozidlům MHD jako nebezpečným místům je důležitý pro přilákání dalších uživatelů, ale větší pocit bezpečí by neměl vést cestující k bezstarostnosti. Je potřebné dosáhnout vhodnou rovnováhu, tedy stav, kdy se všichni cestující budou cítit pohodlně při používání městské hromadné dopravy, ale budou si uvědomovat bezpečnostní problémy. Příspěvek je zpracován s využitím výsledků grantového projektu č. 103/04/0476 "Návrh metodiky dopravní obslužnosti", který je realizován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím Grantové agentury České republiky.
dc.format.extent992378 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleSafety passangers within the city public transport stopsen
dc.title.alternativeBezpečnost cestujících na zastávkách MHDen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enThe paper deals with safety of passengers in the city public transport. Changing attitude of passengers towards public stops and means of transport as dangerous places is very important for attracting new users, but the higher sense of passengers’ security should not lead to the insouciance. It’s essential to reach suitable balance when every passenger of a public transport will feel comfortably enough, but on the other hand, he will also be aware of necessary safety issues. The paper has been compiled using results of the grant project No. 103/04/0476 „Proposal of financing traffic attendance methodology”, which is being realised thanks to the financial support from the public Grant Agency of the Czech Republic.
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam