Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorMelecký, Martin
dc.date.accessioned2006-11-03T13:18:30Z
dc.date.available2006-11-03T13:18:30Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationFinance a úvěr. 2002, roč. 52, č. 7-8, s. 428-449.en
dc.identifier.issn0015-1920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/57766
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na specifika poptávky po penězích domácností a analyzuje současné charakteristiky této poptávkové funkce včetně trendů dalšího vývoje, především vzhledem k potenciálním problémům při výzkumu poptávky po penězích na agregátní úrovni. Konkrétně se daný výzkum soustřeďuje na peněžní agregáty M1 a M2 jako reprezentanty tzv. úzkých a širokých peněz v české ekonomice. Samotné empirické analýze však předchází prezentace teoretických konceptů spojených s výzkumem poptávky po penězích v sektoru domácností. Těmi jsou jmenovitě model pojistné zásoby peněz (buffer-stock model) a Sprenkleův-Millerův model opatrnostní poptávky po penězích malých ekonomických subjektů. Analýza časových řad v empirické části práce využívá kointegrační techniky Johansenovu a DOLS jako metody odhadu vystavěných modelů poptávky po penězích domácností pro případ ČR. V závěrečné části je aplikována sada testů stability na šetrné verze získaných odhadů s cílem vyšetřit potenciální strukturální zlomy v těchto odhadech.en
dc.language.isocsen
dc.publisherUniverzita Karlova. Fakulta sociálních věden
dc.relation.ispartofseriesFinance a úvěren
dc.subjectpoptávka po penězíchen
dc.subjectdomácnostien
dc.subjectkointegraceen
dc.subjectmikroekonomické teorie poptávky po penězíchen
dc.subjectmoney demanden
dc.subjecthouseholdsen
dc.subjectcointegrationen
dc.subjectmicroeconomic theory of money demanden
dc.titleAnalýza diskrepancí v poptávce po penězích domácností a firem v ČR 1994–2000 – část I: domácnostien
dc.title.alternativeAnalysis of discrepancies in the money demand of households and of firms in the Czech Republic 1994-2000: Part I. Householdsen
dc.typearticleen
dc.identifier.locationVe fondu ÚKen
dc.description.abstract-enThis paper addresses specifics of the money demand function of households in the Czech Republic, especially in relation to the money demand of firms, and raises a potential problem that may arise from the subsequent aggregation of the money demand of households and firms. Specifically, the analysis considers M1 and M2 monetary aggregates as representatives of narrow and broad money in the Czech Republic. However, before offering empirical analysis, two theoretical approaches to the money demand of households are summarized: Namely, the buffer-stock model of money demand and the Sprekle-Miller model of the precautionary money demand of small economic units. In a time-series analysis in the empirical section of the article, the author makes use of the Johansen technique and DOLS to estimate models of money demand by households in the Czech Republic. Ultimately, a standard set of stability tests is applied to parsimonious versions of the estimates to gage potential structural break.en
dc.identifier.wos000177939200003


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam