Analýza diskrepancí v poptávce po penězích domácností a firem v ČR 1994–2000 – část I: domácnosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/57766

Show simple item record


dc.contributor.author Melecký, Martin
dc.date.accessioned 2006-11-03T13:18:30Z
dc.date.available 2006-11-03T13:18:30Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Finance a úvěr. 2002, roč. 52, č. 7-8, s. 428-449. en
dc.identifier.issn 0015-1920
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/57766
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na specifika poptávky po penězích domácností a analyzuje současné charakteristiky této poptávkové funkce včetně trendů dalšího vývoje, především vzhledem k potenciálním problémům při výzkumu poptávky po penězích na agregátní úrovni. Konkrétně se daný výzkum soustřeďuje na peněžní agregáty M1 a M2 jako reprezentanty tzv. úzkých a širokých peněz v české ekonomice. Samotné empirické analýze však předchází prezentace teoretických konceptů spojených s výzkumem poptávky po penězích v sektoru domácností. Těmi jsou jmenovitě model pojistné zásoby peněz (buffer-stock model) a Sprenkleův-Millerův model opatrnostní poptávky po penězích malých ekonomických subjektů. Analýza časových řad v empirické části práce využívá kointegrační techniky Johansenovu a DOLS jako metody odhadu vystavěných modelů poptávky po penězích domácností pro případ ČR. V závěrečné části je aplikována sada testů stability na šetrné verze získaných odhadů s cílem vyšetřit potenciální strukturální zlomy v těchto odhadech. en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd en
dc.relation.ispartofseries Finance a úvěr en
dc.subject poptávka po penězích en
dc.subject domácnosti en
dc.subject kointegrace en
dc.subject mikroekonomické teorie poptávky po penězích en
dc.subject money demand en
dc.subject households en
dc.subject cointegration en
dc.subject microeconomic theory of money demand en
dc.title Analýza diskrepancí v poptávce po penězích domácností a firem v ČR 1994–2000 – část I: domácnosti en
dc.title.alternative Analysis of discrepancies in the money demand of households and of firms in the Czech Republic 1994-2000: Part I. Households en
dc.type article en
dc.identifier.location Ve fondu ÚK en
dc.description.abstract-en This paper addresses specifics of the money demand function of households in the Czech Republic, especially in relation to the money demand of firms, and raises a potential problem that may arise from the subsequent aggregation of the money demand of households and firms. Specifically, the analysis considers M1 and M2 monetary aggregates as representatives of narrow and broad money in the Czech Republic. However, before offering empirical analysis, two theoretical approaches to the money demand of households are summarized: Namely, the buffer-stock model of money demand and the Sprekle-Miller model of the precautionary money demand of small economic units. In a time-series analysis in the empirical section of the article, the author makes use of the Johansen technique and DOLS to estimate models of money demand by households in the Czech Republic. Ultimately, a standard set of stability tests is applied to parsimonious versions of the estimates to gage potential structural break. en
dc.identifier.wos 000177939200003

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Publikační činnost VŠB-TUO / Publications of VŠB-TUO [2612]
    Kolekce obsahuje bibliografické záznamy publikační činnosti (článků) akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech (a v Lecture Notes in Computer Science) registrovaných ve Web of Science od roku 1990 po současnost.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics