Change of dustforming ability of a coal layer in production field of blasting operations

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/60874

Show simple item record


dc.contributor.author Artamonov, Vladimir
dc.contributor.author Nikolayev, Yevgeny
dc.contributor.author Borshch, Irina
dc.date.accessioned 2007-07-10T07:19:37Z
dc.date.available 2007-07-10T07:19:37Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2006, roč. 52, č. 1, s. 24-30. en
dc.identifier.issn 0474-8476 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/60874
dc.description.abstract V článku jsou uvedeny výsledky řešení výzkumně - technického úkolu snížení tvorby prachu a plynu při trhacích pracích v porubech, jejichž výsledkem je tvorba výklenků v pilíři rubání. Řešení obsahuje návrh prevence proti výskytu škodlivého a nebezpečného prachu a výbušných plynů z důvodu změny množství tvorby prachu uhelné sloje a snížení adsorpčních schopností uhelného prachu vlivem změny fyzikálních a mechanických vlastností uhlí zavlažováním. en
dc.format.extent 280357 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2006/LII-2006-1-24-30.pdf
dc.title Change of dustforming ability of a coal layer in production field of blasting operations en
dc.title.alternative Změna schopnosti tvorby prachu vrstvy uhlí v těžebním poli při použití trhacích prací en
dc.type article en
dc.description.abstract-en The solution of scientific and technical task on improving of dust and gas formation after blasting operation in the final sections of faces is given. The solution implies prevention of harmful and dangerous dust and explosive gases appearance at the expense of dustforming ability change of coal layer and adsorptive coal dust ability decrease by means of change of physical and mechanical properties of coal by hydroeffect. en
dc.rights.access openAccess en
dc.type.version publishedVersion en
dc.type.status Peer-reviewed en

Files in this item

Files Size Format View Description
2006-1-3.pdf 273.7Kb PDF View/Open
LII-2006-1-24-30.pdf 583.1Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics