Show simple item record

dc.contributor.authorStaněk, František
dc.contributor.authorHoněk, Josef
dc.contributor.authorHoňková, Kerstin
dc.date.accessioned2008-06-09T10:14:07Z
dc.date.available2008-06-09T10:14:07Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationActa Montanistica Slovaca. 2007, roč. 12, č. 3, s. 255-264.en
dc.identifier.issn1335-1788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/65144
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá postupy řešení projektu Grantové agentury České republiky č. 105/06/1264 s názvem „Digitální model jihomoravského lignitového revíru – vzor moderního komplexního hodnocení ložiska uhlí s perspektivou budoucí exploatace“. Cílem projektu je vytvoření digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru (dále JLR) a jeho využití pro komplexní hodnocení ložiska, určení jeho morfologie a rozložení jednotlivých ložiskových atributů. Na základě vytvořeného modelu se následně provádí variantní zhodnocení - odhady zásob lignitu libovolných částí ložiska podle různých klasifikačních systémů. Základem řešení je ložisková databáze JLR. Pro zpracování a grafické znázornění dat uložených v ložiskové databázi se využívají matematické, statistické, geostatistické a grafické metody.en
dc.language.isocsen
dc.publisherTechnická univerzita Košiceen
dc.relation.ispartofseriesActa Montanistica Slovacaen
dc.relation.urihttp://actamont.tuke.sk/pdf/2007/n3/14stanek.pdfen
dc.subjectthe South Moravian Lignite Coalfielden
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectcoal seam modelingen
dc.subjectcalculation of coal reservesen
dc.subjectmathematical procedures of assessing deposit attributesen
dc.titleJihomoravský lignitový revír a postup tvorby jeho digitálního modeluen
dc.title.alternativeThe South Moravian Lignite Coalfield and method of its digital modelingen
dc.typearticleen
dc.identifier.locationNení ve fondu ÚKen
dc.description.abstract-enThe contribution methodical procedures of modeling and assessing the deposits in the South Moravian Lignite Coalfield, applied in the frame of solution of the Grant Agency of the Czech Republic project No. 105/06/1264, are presented. The South Moravian Lignite Coalfield is a territory of the Vienna Basin in the Czech Republic where the Kyjov lignite seam (Pannonian B) or the Dubňany Seam (Pannonian F) occur. Digital model of the seams will be applied for comprehensive assessing of lignite deposit, for determination of its morphology and of distribution of particular deposit attributes. The basis of solution is the deposit database with all necessary data supplemented with data on uniformly re-assessed lignite balance sections in the boreholes. Mathematical, statistical, geostatistical and graphic methods are applied for processing and graphic representation of data.en
dc.identifier.wos000255023000014


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record