Postavení Těšínské tiskárny, a.s. v konkurenčním prostředí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/66262

Show simple item record


dc.contributor.advisor Ludvík, Ladislav en
dc.contributor.author Walica, Ryszard en
dc.date.accessioned 2008-08-05T19:26:10Z en
dc.date.accessioned 2008-11-02T17:25:07Z
dc.date.available 2008-08-05T19:26:10Z en
dc.date.available 2008-11-02T17:25:07Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/66262 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/66262
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Postavení Těšínské tiskárny, a. s. v konkurenčním prostředí je zpracována v rámci oboru Podniková ekonomika a management, konkrétně se vztahuje k tématům konkurenceschopnosti a podnikatelského prostředí. S ohledem na takto vymezené obsahové zaměření si autor Ryszard Walica stanovil za cíl zhodnotit postavení tiskárenského podniku v jeho konkurenčním prostředí, tedy provést analýzu vlivu faktorů konkurenčního prostředí na podnik, a zjištěné poznatky využít pro zpracování vhodných doporučení. Stanovenému cíli odpovídá zvolený přístup autora k řešení diplomového úkolu. V rámci několika kroků zkoumání bylo použito více metod. Po krátkém rozboru podmínek makropodnikatelského prostředí v přístupu odpovídajícím PEST analýze byl proveden průzkum podmínek prostředí na lokální úrovni, kde důraz byl kladen zejména na lokální konkurenční podnikatelské subjekty. S ohledem na charakter lokality jako regionálního centra polygrafického průmyslu byly zde uplatněny také některé přístupy používané při identifikaci a analýze klastrů. V další části bylo provedeno zkoumání oborového okolí – polygrafického průmyslu – v přístupu analýzy pěti konkurenčních sil M. E. Portera. Posledním krokem bylo vlastní zhodnocení podniku, avšak za použití metody kladoucí důraz na faktory vnějšího prostředí – hodnocení životaschopnosti hospodářského podniku H. Pollaka – přičemž podle výstupů analýzy oborového okolí byla tato metoda přizpůsobena podmínkám polygrafického průmyslu. Na základě provedené analýzy bylo formulováno 12 dílčích návrhů pro podnik, jak posílit jeho konkurenční postavení. S ohledem na význam problému a očekávané přínosy byla jako prioritní určena doporučení na ovlivnění platební morálky tuzemských odběratelů, na posílení péče o osobní rozvoj zaměstnanců a zlepšení jejich informovanosti, a také řešení mající za cíl systematizaci firemního marketingu. Hodnocení konkurenčního postavení podniku je v práci pojato komplexně, se zohledněním všech determinujících dimenzí jeho relevantního okolí. Základní přínos diplomového úkolů lze spatřovat v návrzích pro podnik, za další přínosy lze považovat zbádání podmínek pro rozvoj polygrafického klastru v lokalitě a modifikaci metody hodnocení životaschopnosti hospodářského podniku na podmínky polygrafického průmyslu. en
dc.format.extent 2411884 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.subject konkurenceschopnost en
dc.subject podnikatelské prostředí en
dc.title Postavení Těšínské tiskárny, a.s. v konkurenčním prostředí en
dc.title.alternative Competitive position of Těšínská tiskárna, a.s. en
dc.type Diplomová práce en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program en
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta en
dc.description.department 152 - Katedra podnikohospodářská en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management en
dc.thesis.degree-branch Podniková ekonomika a management en
dc.identifier.sender S2751 en
dc.identifier.thesis M6208.6208T086.wal064 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
walica_dp_ekf_2008.pdf 2.300Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics