Show simple item record

dc.contributor.advisorSviták, Martinen
dc.contributor.authorPaleček, Michalen
dc.date.accessioned2008-08-05T19:26:57Zen
dc.date.available2008-08-05T19:26:57Zen
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/66269en
dc.descriptionImport 05/08/2008
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Obsahuje rozbor a hodnocení stávajícího stavu operačního řízení v Jihočeském kraji. Konkrétně popisuje klady a zápory útlumu operačních a informačních středisek na úrovni územních odborů. Na základě poznatků plynoucích z rozboru popisuje návrh varianty pro optimalizaci operačního řízení v Jihočeském kraji.en
dc.format.extent785969 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoperační a informační střediskoen
dc.subjecthasičský záchranný sboren
dc.subjectintegrovaný záchranný systémen
dc.subjectJihočeský krajen
dc.subjectoptimalizace operačního řízeníen
dc.titleOptimalizace operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému Jihočeského krajeen
dc.title.alternativeOptimization of operating and information centres of integrated emergency of state fire supervision bodiesen
dc.typeDiplomová práceen
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmysluen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisM3908.3908T006.pal246
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record