Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRichtarová, Dagmaren
dc.contributor.authorOdstrčilová, Janaen
dc.date.accessioned2008-11-12T20:19:48Z
dc.date.available2008-11-12T20:19:48Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69110
dc.descriptionImport 12/11/2008
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo zhodnotit vývoj ukazatelů rentability společnosti Centroprojekt a.s. za období 2004 – 2007. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. Nejprve byla popsána teoretická východiska základních postupů a nástrojů finanční analýzy. Pozornost byla zaměřena na rozbor rentability, k níž jsou využity vybrané ukazatele poměrové analýzy Ve druhé kapitole byla představena společnost Centroprojekt a.s., její historie a současný profil. Byla zde provedena analýza absolutních ukazatelů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Poslední, praktická část byla věnována celkovému zhodnocení vývoje rentability společnosti Centroprojekt a.s. prostřednictvím dosažených ekonomických výsledků. Pro posouzení výnosnosti podniku byly využity ukazatele rentability, a to ROA, ROCE, ROE, ROS a ROC. Součástí analýzy rentability je také Du Pontův model. Na základě provedené analýzy lze říci, že rentabilita se vyvíjela pozitivně. Společnosti se dařilo zhodnocovat vložený kapitál a dosahovat zisku. Nejlepším rokem pro společnost byl tok 2007.en
dc.format.extent817328 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRentabilitaen
dc.subjectvývoj rentabilityen
dc.titleZhodnocení vývoje rentability společnosti Centroprojekt a. s.en
dc.title.alternativeThe evaluation profitability of the company Centroprojekt a. s.en
dc.typeBakalářská práceen
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultaen
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikyen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správaen
dc.thesis.degree-branchFinanceen
dc.identifier.senderS2751en
dc.identifier.thesisB6202.6202R010.ods026
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam