Analýza internetových stránek HGF VŠB-TU Ostrava a porovnání s ostatními fakultními internetovými stránkami vysokých škol

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/69444

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vančura, Vladislav en
dc.contributor.author Grossman, Michal en
dc.date.accessioned 2008-11-17T11:09:20Z
dc.date.available 2008-11-17T11:09:20Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/69444
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na internetové stránky Hornicko-geologické fakulty a jejich srovnání s internetovými stránkami obdobných fakult. Je sloľena z několika částí, které se tímto zabývají. V první části obsahuje analýzu současného stavu Prezentace Hornicko-geologické fakulty. V daląí části následuje srovnání stránek s minulou verzí, která začala být nahrazována v září roku 2007. Poté následuje analýza internetových stránek obdobných fakult a jejich srovnání s prezentací Hornicko-geologické fakulty. Nakonec jsou umístěny návrhy na zlepąení stránek HGF a osobní zhodnocení postavení stránek oproti konkurenci. en
dc.format.extent 765241 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.subject web en
dc.subject srovnání stránek en
dc.subject analýza stránek en
dc.title Analýza internetových stránek HGF VŠB-TU Ostrava a porovnání s ostatními fakultními internetovými stránkami vysokých škol en
dc.title.alternative The comparation web pages of HGF faculty of VŠB-TUO with web pages of others universities en
dc.type Bakalářská práce en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program en
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta en
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny en
dc.thesis.degree-branch Informační a systémový management en
dc.identifier.sender S2735 en
dc.identifier.thesis B2102.6209R013.gro123 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
B2102.6209R013.gro123.pdf 747.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics