Show simple item record

dc.contributor.advisorKučera, Petren
dc.contributor.authorBičán, Tomášen
dc.date.accessioned2008-11-17T12:17:47Z
dc.date.available2008-11-17T12:17:47Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69526
dc.descriptionImport 17/11/2008
dc.description.abstractBakalářská práce řeší problematiku evakuace osob se sníženou pohyblivostí. V úvodní části práce jsou stručně charakterizovány osoby se sníženou schopností pohybu, jejich možné komplikace při pohybu v objektech, technické zabezpečení veřejně přístupných budov a technické pomůcky k jejich komfortnějšímu životu. Dále nás pak seznamuje s procesem evakuace jako takovým. Cílem této bakalářské práce je porovnání matematického modelu evakuace s výpočtovým řešením dle ČSN 73 0802, následné zhodnocení a navrhnutí doporučení pro zefektivnění evakuace v praxi.en
dc.format43 l., [11] l. příl. : il.en
dc.format.extent1781799 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectevakuace osoben
dc.subjectmobilitaen
dc.subjectimobilitaen
dc.subjectsenioren
dc.subjectmodelováníen
dc.subjectbuilding EXODUSen
dc.titleEvakuace osob se sníženou pohyblivostíen
dc.title.alternativeEvacuation of mobility-impaired personsen
dc.typeBakalářská práceen
dc.identifier.signature200804454en
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracíen
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.categoryPrezenčníen
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmysluen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisB3908.3908R006.bic010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record