Bezpečnostní předpisy při používání technologie vysokoenergetického paprsku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/69574

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hlaváčová, Irena en
dc.contributor.author Heřman, Tomáš en
dc.date.accessioned 2008-11-17T12:31:45Z
dc.date.available 2008-11-17T12:31:45Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/69574
dc.description.abstract VEKP (vysokoenergetický kapalinový paprsek) je univerzální technika uplatňována při řezání, čištění široké škály materiálů a také při sanaci a demolici staveb. Technologie obrábění VEKP a systémy VEKP jsou zcela určitě výjimečným know – how. Cílem mé bakalářské práce bylo sestavit seznam firem používajících profesionálně VEKP, případně akademických pracovišť, kontaktovat je, provést šetření v oblasti bezpečnostních předpisů a legislativy a vyhodnotit statisticky výsledky, připravit podklady pro jednotnou formulaci bezpečnostních předpisů. V práci jsem nejdřív popsal princip VEKP a možné využití této progresivní technologie. Dále byla popsána možná pracoviště využívající abrazivní vodní paprsek, a to jak z hlediska typu pracoviště, tak z pohledu automatizace a robotizace. V dalších kapitolách jsem se zabýval identifikací a analýzou rizik při práci s VEKP a jejími souvislostmi s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Pro další šetření v oblasti BOZP bylo formou dotazníku kontaktováno 16 firem využívajících technologii VEKP. Z výsledků šetření vyplývá, že pro převážnou část oslovených firem zpracovávají bezpečnostní předpisy externí odborné společnosti. en
dc.format.extent 255586 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.subject bezpečnost en
dc.subject zdraví en
dc.subject vysokoenergetický kapalinový paprsek en
dc.subject analýza rizik en
dc.title Bezpečnostní předpisy při používání technologie vysokoenergetického paprsku en
dc.title.alternative Safety regulations concerning the application of high-energy liquid jet technology en
dc.type Bakalářská práce en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program en
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství en
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost en
dc.thesis.degree-branch Bezpečnost práce a procesů en
dc.identifier.sender S2720 en
dc.identifier.thesis B3908.3908R001.her166 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
B3908.3908R001.her166.pdf 249.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics