Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHlaváčová, Irenaen
dc.contributor.authorHeřman, Tomášen
dc.date.accessioned2008-11-17T12:31:45Z
dc.date.available2008-11-17T12:31:45Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69574
dc.descriptionImport 17/11/2008
dc.description.abstractVEKP (vysokoenergetický kapalinový paprsek) je univerzální technika uplatňována při řezání, čištění široké škály materiálů a také při sanaci a demolici staveb. Technologie obrábění VEKP a systémy VEKP jsou zcela určitě výjimečným know – how. Cílem mé bakalářské práce bylo sestavit seznam firem používajících profesionálně VEKP, případně akademických pracovišť, kontaktovat je, provést šetření v oblasti bezpečnostních předpisů a legislativy a vyhodnotit statisticky výsledky, připravit podklady pro jednotnou formulaci bezpečnostních předpisů. V práci jsem nejdřív popsal princip VEKP a možné využití této progresivní technologie. Dále byla popsána možná pracoviště využívající abrazivní vodní paprsek, a to jak z hlediska typu pracoviště, tak z pohledu automatizace a robotizace. V dalších kapitolách jsem se zabýval identifikací a analýzou rizik při práci s VEKP a jejími souvislostmi s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Pro další šetření v oblasti BOZP bylo formou dotazníku kontaktováno 16 firem využívajících technologii VEKP. Z výsledků šetření vyplývá, že pro převážnou část oslovených firem zpracovávají bezpečnostní předpisy externí odborné společnosti.en
dc.format.extent255586 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečnosten
dc.subjectzdravíen
dc.subjectvysokoenergetický kapalinový paprseken
dc.subjectanalýza riziken
dc.titleBezpečnostní předpisy při používání technologie vysokoenergetického paprskuen
dc.title.alternativeSafety regulations concerning the application of high-energy liquid jet technologyen
dc.typeBakalářská práceen
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisB3908.3908R001.her166
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam