Možnosti využití laserové optoakustické detekce v bezpečnostním inženýrství

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/69576

Show simple item record


dc.contributor.advisor Herecová, Lenka en
dc.contributor.author Hejzlar, Tomáš en
dc.date.accessioned 2008-11-17T12:32:06Z
dc.date.available 2008-11-17T12:32:06Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/69576
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce se zabývá literární rešerší v oblasti spektrometrických metod využívajících jako zdroj záření laser. V další části rešerše je popsána instrumentace metody CO2-LOAD včetně výhod a nevýhod daného zařízení a možnost využití v bezpečnostním inženýrství včetně vysvětlení podstaty optoakustického jevu, na kterém je tato metoda založena. Experimentální část je zaměřená na přípravu koncentračních standardů namylacetátu založenou na permeační metodě, určení absorpčních linií tohoto plynu a stanovení závislosti OA signálu na koncentraci n-amylacetátu pomocí metody CO2- LOAD. Dále byly vypočteny meze detekce a stanovitelnosti n-amylacetátu za pomocí různých metod a statistického systému Trilobyte QC Expert 2.5. en
dc.format.extent 3598905 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.subject absorpce en
dc.subject n-amylacetát en
dc.subject CO2-LOAD en
dc.subject optoakustický jev en
dc.subject laser en
dc.title Možnosti využití laserové optoakustické detekce v bezpečnostním inženýrství en
dc.title.alternative Possibilities of utilizing laser optoacoustic detection in safety engineering en
dc.type Bakalářská práce en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program en
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství en
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost en
dc.thesis.degree-branch Bezpečnost práce a procesů en
dc.identifier.sender S2720 en
dc.identifier.thesis B3908.3908R001.hej076 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
B3908.3908R001.hej076.pdf 3.432Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics