Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHolubová, Věraen
dc.contributor.authorFedorek, Adamen
dc.date.accessioned2008-11-17T12:41:19Z
dc.date.available2008-11-17T12:41:19Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69629
dc.descriptionImport 17/11/2008
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá lidským faktorem a jeho působením na ochranu dat a informací ve výrobním podniku. Úvodní část se zabývá obecnými právními předpisy vztažené k ochraně informací a rovněž jsou zmíněny nejdůležitější normy. V další části je rozebrán lidský faktor, jeho projevy a způsoby, kterými ohrožuje zabezpečení informací a dat ve výrobním podniku. Následuje teoretická část zabezpečení informací a dat ve výrobním podniku. Závěr obsahuje doporučení pro minimalizaci lidského faktoru jako rizikového prvku ohrožujícího bezpečnost informací a dat ve výrobním podniku.en
dc.format.extent501736 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLidský faktoren
dc.subjectzabezpečení informacíen
dc.subjectteoretický právní rámecen
dc.subjectpůsobení lidského faktoruen
dc.subjectopatření k minimalizaci lidského faktoruen
dc.titleLidský faktor jako rizikový prvek výrobního podniku ohrožující ochranu a bezpečnost dat a informací před zneužitímen
dc.title.alternativeThe human factor as risk element of manufacturing company endangering the protection and the security of data and information against abuseen
dc.typeBakalářská práceen
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkuen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisB3908.3908R005.fed012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam