Lidský faktor jako rizikový prvek výrobního podniku ohrožující ochranu a bezpečnost dat a informací před zneužitím

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/69629

Show simple item record


dc.contributor.advisor Holubová, Věra en
dc.contributor.author Fedorek, Adam en
dc.date.accessioned 2008-11-17T12:41:19Z
dc.date.available 2008-11-17T12:41:19Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/69629
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá lidským faktorem a jeho působením na ochranu dat a informací ve výrobním podniku. Úvodní část se zabývá obecnými právními předpisy vztažené k ochraně informací a rovněž jsou zmíněny nejdůležitější normy. V další části je rozebrán lidský faktor, jeho projevy a způsoby, kterými ohrožuje zabezpečení informací a dat ve výrobním podniku. Následuje teoretická část zabezpečení informací a dat ve výrobním podniku. Závěr obsahuje doporučení pro minimalizaci lidského faktoru jako rizikového prvku ohrožujícího bezpečnost informací a dat ve výrobním podniku. en
dc.format.extent 501736 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.subject Lidský faktor en
dc.subject zabezpečení informací en
dc.subject teoretický právní rámec en
dc.subject působení lidského faktoru en
dc.subject opatření k minimalizaci lidského faktoru en
dc.title Lidský faktor jako rizikový prvek výrobního podniku ohrožující ochranu a bezpečnost dat a informací před zneužitím en
dc.title.alternative The human factor as risk element of manufacturing company endangering the protection and the security of data and information against abuse en
dc.type Bakalářská práce en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program en
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství en
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost en
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku en
dc.identifier.sender S2720 en
dc.identifier.thesis B3908.3908R005.fed012 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
B3908.3908R005.fed012.pdf 489.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics