Pracovní rizika při zákrocích jednotek požární ochrany na povodních

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/69644

Show simple item record


dc.contributor.advisor Jánošík, Ladislav en
dc.contributor.author Konečný, Martin en
dc.date.accessioned 2008-11-17T12:44:36Z
dc.date.available 2008-11-17T12:44:36Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/69644
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou a identifikací pracovních rizik, jimiž jsou příslušníci jednotek požární ochrany ohroženi při provádění záchranných a likvidačních prací na povodních. Protože se jedná o rizika při zásazích na povodních, je v úvodu práce popsána povodňová charakteristika České republiky, druhy jednotlivých povodní, jejich vznik a průběh. V další části je uveden přehled technických a věcných prostředku, které jsou v Moravskoslezském kraji pro zásahy na povodních k dispozici. Tuto kapitolu uzavírá zhodnocení současného technického vybavení. V poslední části práce jsou popsány různé druhy pracovních rizik, zvýšena pozornost je věnována infekčním chorobám, zejména infekčnímu onemocnění leptospiróze. Důležitou kapitolou je bezpečnost práce na vodě, která končí přehledem ochranných a záchranných prostředků. V závěru práce jsou shrnuty nabyté poznatky o pracovních rizicích, jejich závažnost a možnosti jejich prevence. en
dc.format.extent 3303732 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.subject povodeň en
dc.subject riziko en
dc.subject technické prostředky en
dc.subject mimořádná událost en
dc.subject čerpadlo en
dc.title Pracovní rizika při zákrocích jednotek požární ochrany na povodních en
dc.title.alternative Occupational risks in the course of interventions of fire brigades in floods en
dc.type Bakalářská práce en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program en
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství en
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost en
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku en
dc.identifier.sender S2720 en
dc.identifier.thesis B3908.3908R005.kon317 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
B3908.3908R005.kon317.pdf 3.150Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics