Horizontální priority v programech strukturálních fondů EU v České republice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/69747

Show simple item record


dc.contributor.advisor Melecký, Lukáš en
dc.contributor.author Divecká, Tereza en
dc.date.accessioned 2008-11-17T12:59:59Z
dc.date.available 2008-11-17T12:59:59Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/69747
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je souhrnné představení problematiky horizontálních priorit v Evropské unii a České republice a zjištění, jak jsou reálně naplňovány tyto priority ve vybraných programech strukturálních fondů v České republice ve zkráceném programovacím období 2004 – 2006. Hlavní pozornost je věnována horizontálním prioritám v Cíli 1 ve vybraných programových dokumentech jako je Rámec podpory Společenství, Operační program Rozvoj lidských zdrojů a Společný regionální operační program. První kapitola diplomové práce vymezuje teoretická východiska horizontálních priorit v Evropské unii. Věnuje se historii horizontálních priorit a legislativnímu vymezení. Druhá kapitola se věnuje postavení a významu politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v České republice a horizontálním prioritám v programech strukturálních fondů. Závěrečná třetí kapitola se zabývá naplňováním a evaluací horizontálních priorit ve vybraných programech strukturálních fondů v ČR v programovacím období 2004 – 2006. en
dc.format.extent 1181174 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.subject horizontální priority en
dc.title Horizontální priority v programech strukturálních fondů EU v České republice en
dc.title.alternative Horizontal priorities of the EU structural funds programmes in the Czech Republic en
dc.type Diplomová práce en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program en
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta en
dc.description.department 120 - Katedra evropské integrace en
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa en
dc.thesis.degree-branch Eurospráva en
dc.identifier.sender S2751 en
dc.identifier.thesis M6202.6210T004.div013 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
M6202.6210T004.div013.pdf 1.126Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics