Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorBabjak, Jan
dc.contributor.authorKot, Tomáš
dc.contributor.authorNovák, Petr
dc.contributor.authorMostýn, Vladimír
dc.date.accessioned2009-01-07T09:24:19Z
dc.date.available2009-01-07T09:24:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 1-6 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/70750
dc.description.abstractThe article describes a module serving as a complete control system for locomotory and sensory subsystems of small mobile service robots. This module is still in development on the Department of robotics at VŠB-TU Ostrava, now it is in the phase of practical testing on various wheeled mobile robots, which reveals new problems to be dealt with by modifying existing features or adding new ones. The control system consists of all necessary components; both the low level and higher level control systems and their mutual communication. The low level control system includes all hardware and a program in a microprocessor necessary for servos or electromotors control and data acquisition from sensors. Communication with the higher level control system is made via wireless RS232. The higher level control system is programmed in Visual Basic.NET and its function is to get control inputs from user, process it and send to the lower level system and also to provide the user with all necessary informations from the robot. In the future it can also do some artificial intelligence calculations.en
dc.format.extent1442527 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2008-1/01.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleControl module for small mobile robotsen
dc.title.alternativeŘídicí modul pro malé mobilní robotyen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enČlánek popisuje modul soužící jako kompletní řídicí systém lokomočního a senzorického ústrojí malých servisních mobilních robotů. Tento modul je stále ještě ve vývoji na Katedře robototechniky na VŠB-TU Ostrava, nyní je ve fázi praktického testování na rozličných kolových mobilních robotech. Tím jsou zjišťovány problémy, které se následně odstraňují modifikacemi nebo přidáváním nových funkcí. Řídicí systém se skládá ze všech nezbytných komponentů – pro řízení vyšší a nižší úrovně a jejich vzájemnou komunikaci. Řízení nižší úrovně obsahuje hardware a program v mikropočítači nezbytné pro řízení elektromotorů a serv a pro získávání dat ze senzorů. Komunikace s řízením vyšší úrovně je zajištěna prostřednictvím bezdrátového RS232. Řídicí systém vyšší úrovně je naprogramován ve Visual Basicu .NET a jeho funkce spočívá v získávání vstupů od uživatele, jejich zpracování a posílání do řízení nižší úrovně. Dále poskytuje uživateli zpětnou vazbu o současném stavu robota. V budoucnu může být aplikace použita i pro aplikaci umělé inteligence a podobně.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam