Control module for small mobile robots

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/70750

Show simple item record


dc.contributor.author Babjak, Jan
dc.contributor.author Kot, Tomáš
dc.contributor.author Novák, Petr
dc.contributor.author Mostýn, Vladimír
dc.date.accessioned 2009-01-07T09:24:19Z
dc.date.available 2009-01-07T09:24:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 1-6 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/70750
dc.description.abstract The article describes a module serving as a complete control system for locomotory and sensory subsystems of small mobile service robots. This module is still in development on the Department of robotics at VŠB-TU Ostrava, now it is in the phase of practical testing on various wheeled mobile robots, which reveals new problems to be dealt with by modifying existing features or adding new ones. The control system consists of all necessary components; both the low level and higher level control systems and their mutual communication. The low level control system includes all hardware and a program in a microprocessor necessary for servos or electromotors control and data acquisition from sensors. Communication with the higher level control system is made via wireless RS232. The higher level control system is programmed in Visual Basic.NET and its function is to get control inputs from user, process it and send to the lower level system and also to provide the user with all necessary informations from the robot. In the future it can also do some artificial intelligence calculations. en
dc.format.extent 1442527 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2008-1/01.pdf
dc.title Control module for small mobile robots en
dc.title.alternative Řídicí modul pro malé mobilní roboty en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Článek popisuje modul soužící jako kompletní řídicí systém lokomočního a senzorického ústrojí malých servisních mobilních robotů. Tento modul je stále ještě ve vývoji na Katedře robototechniky na VŠB-TU Ostrava, nyní je ve fázi praktického testování na rozličných kolových mobilních robotech. Tím jsou zjišťovány problémy, které se následně odstraňují modifikacemi nebo přidáváním nových funkcí. Řídicí systém se skládá ze všech nezbytných komponentů – pro řízení vyšší a nižší úrovně a jejich vzájemnou komunikaci. Řízení nižší úrovně obsahuje hardware a program v mikropočítači nezbytné pro řízení elektromotorů a serv a pro získávání dat ze senzorů. Komunikace s řízením vyšší úrovně je zajištěna prostřednictvím bezdrátového RS232. Řídicí systém vyšší úrovně je naprogramován ve Visual Basicu .NET a jeho funkce spočívá v získávání vstupů od uživatele, jejich zpracování a posílání do řízení nižší úrovně. Dále poskytuje uživateli zpětnou vazbu o současném stavu robota. V budoucnu může být aplikace použita i pro aplikaci umělé inteligence a podobně. en

Files in this item

Files Size Format View
2008-1.pdf 1.375Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics