Show simple item record

dc.contributor.authorBabjak, Ján
dc.contributor.authorNovák, Petr
dc.date.accessioned2009-01-07T09:33:05Z
dc.date.available2009-01-07T09:33:05Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 7-12 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/70751
dc.description.abstractThe article describes principles and shows examples of driving small Maxon DC motors using the multifunction I/O card MF624 from Humusoft. For speed control, one of Pulse-Width Modulation (PWM) unit installed on this card is used. Analog input and encoder input are used for measuring of motor speed and motor position. For educational and test purpose a small board connecting all parts (driving and measure motor, user inputs and outputs) to I/O card was developed and realized. For card control we use programming tools Visual Basic .NET and the Matlab software. Examples demonstrating the basic electric motor control and regulation task were developed for both of these software environments.en
dc.format.extent1088083 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2008-1/02.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleMaxon DC motor control by MF624 1/O carden
dc.title.alternativeŘízení DC Maxon motoru V/V kartou MF624en
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enČlánek popisuje principy a příklady řízení malého stejnosměrného motoru Maxon za použití multifunkční vstupně výstupní (V/V) karty MF624 od společnosti Humusoft. Pro řízení rychlosti motoru je použit jedna z jednotek generující pulzně-šířkovou modulaci (PŠM), které jsou na kartě přítomny. Pro měření rychlosti je možno použít analogový signál – generovaný druhým motorem ve funkci tachodynama („měřicí motor“), nebo klasického enkodéru. Pro polohové řízení je dispozici již zmiňovaný rotační enkodéru. Pro výukové a testovací účely byl navržen a realizován malý modul, který spojuje všechny komponenty (hnací a měřící motor, uživatelské vstupy a výstupy) s V/V kartou. Pro ovládání karty používáme programovacího nástroje Visual Basic.NET a software Matlab. Pro ty to softwarová prostředí byly vytvořeny příklady demonstrující základní úlohy řízení a regulace elektromotorů.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record