Setting of adhesive bonded surface optimum roughness value

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/70825

Show simple item record


dc.contributor.author Müller, Miroslav
dc.contributor.author Chotěborský, Rostislav
dc.contributor.author Fries, Jiří
dc.contributor.author Hrabě, Petr
dc.date.accessioned 2009-01-19T08:47:10Z
dc.date.available 2009-01-19T08:47:10Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 179-185 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/70825
dc.description.abstract Bonded joint is a very exacting system. Its quality and failure rate depends on many factors. Basic failures of bonded joints divide in adhesive and cohesive ones. When the breakaway between adhesive lay and bonded material occurs, it is adhesive failure. The presence of oxides and of not quite suitable wetted surface geometry is the reason. By a suitable mechanical pretreatment of a bonded surface the adhesive failure can be hindered. For tests two groups of materials were chosen, namely steel and aluminum alloys. The aim of tests was the evaluation of roughness parameters change of steel, aluminum and duralumin surfaces using different grit of the abrasive cloth. Thanks to different material structure it was possible to determine the different effect of the same abrasives on the integrity of the grinded surface. Comparing the reached strength values the hypothesis was confirmed that the bonded surface mechanical pretreatment is one of key influences on the bonded joint primary strength. The analysis of reached data makes possible the formulation of optimum roughness parameters values with contemporary defining the abrasive cloth type. en
dc.format.extent 2289320 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2008-1/26.pdf
dc.title Setting of adhesive bonded surface optimum roughness value en
dc.title.alternative Stanovení optimální hodnoty drsnosti lepeného povrchu en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Lepený spoj je velmi náročný systém a jeho kvalita či poruchovost závisí na mnoha faktorech. Základní poruchy lepených spojů se dělí na adhezní a kohezní. Dojde-li k odtržení spoje mezi vrstvou lepidla a lepeným materiálem, jedná se o adhezní poruchu. Důvodem je přítomnost vrstvy oxidů a rovněž ne zcela vhodná geometrie smáčeného povrchu. Vhodnou mechanickou úpravou lepeného povrchu bývá zabráněno vzniku adhezívního porušení. V testu byly využity dvě skupiny materiálů, ocel a hliníkové slitiny. V článku je hodnocena závislost parametrů drsnosti ocelového, duralového a hliníkového povrchu na změně brusného plátna. Analyzování získaných dat nám umožní formulaci optimálních hodnot parametrů drsnosti při současném určení typu brusného plátna. en

Files in this item

Files Size Format View
2008-1-26.pdf 2.183Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics