Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorMüller, Miroslav
dc.contributor.authorChotěborský, Rostislav
dc.contributor.authorFries, Jiří
dc.contributor.authorHrabě, Petr
dc.date.accessioned2009-01-19T08:47:10Z
dc.date.available2009-01-19T08:47:10Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 179-185 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/70825
dc.description.abstractBonded joint is a very exacting system. Its quality and failure rate depends on many factors. Basic failures of bonded joints divide in adhesive and cohesive ones. When the breakaway between adhesive lay and bonded material occurs, it is adhesive failure. The presence of oxides and of not quite suitable wetted surface geometry is the reason. By a suitable mechanical pretreatment of a bonded surface the adhesive failure can be hindered. For tests two groups of materials were chosen, namely steel and aluminum alloys. The aim of tests was the evaluation of roughness parameters change of steel, aluminum and duralumin surfaces using different grit of the abrasive cloth. Thanks to different material structure it was possible to determine the different effect of the same abrasives on the integrity of the grinded surface. Comparing the reached strength values the hypothesis was confirmed that the bonded surface mechanical pretreatment is one of key influences on the bonded joint primary strength. The analysis of reached data makes possible the formulation of optimum roughness parameters values with contemporary defining the abrasive cloth type.en
dc.format.extent2289320 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2008-1/26.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleSetting of adhesive bonded surface optimum roughness valueen
dc.title.alternativeStanovení optimální hodnoty drsnosti lepeného povrchuen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enLepený spoj je velmi náročný systém a jeho kvalita či poruchovost závisí na mnoha faktorech. Základní poruchy lepených spojů se dělí na adhezní a kohezní. Dojde-li k odtržení spoje mezi vrstvou lepidla a lepeným materiálem, jedná se o adhezní poruchu. Důvodem je přítomnost vrstvy oxidů a rovněž ne zcela vhodná geometrie smáčeného povrchu. Vhodnou mechanickou úpravou lepeného povrchu bývá zabráněno vzniku adhezívního porušení. V testu byly využity dvě skupiny materiálů, ocel a hliníkové slitiny. V článku je hodnocena závislost parametrů drsnosti ocelového, duralového a hliníkového povrchu na změně brusného plátna. Analyzování získaných dat nám umožní formulaci optimálních hodnot parametrů drsnosti při současném určení typu brusného plátna.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam