Anisochronous model of the metalurgical RH process

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/70851

Show simple item record


dc.contributor.author Morávka, Jan
dc.contributor.author Michalek, Karel
dc.date.accessioned 2009-01-21T11:03:36Z
dc.date.available 2009-01-21T11:03:36Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 2, s. 91-96 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/70851
dc.description.abstract RH process is a metallurgical process, which serves for vacuum treatment of liquid steel by recirculation method, which enhances quality of steel that was made either in basic oxygen converter (BOF) or in electric arc furnace (EAF). The paper presents a project and verification of appropriate physically adequate cybernetic anisochronous model of this process. This model was obtained on the basis of measured and transformed data of dimensionless concentration of model liquid in the physical model of a pouring ladle with the RH chamber, constructed in the same length (geometric) scale 1:9 to the original objects. Mathematical model will be used for optimisation of RH process under operational conditions. en
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2008-2/1627_MORAVKA_MICHALEK.pdf
dc.title Anisochronous model of the metalurgical RH process en
dc.title.alternative Anizochronní model metalurgického RH procesu en
dc.type article en
dc.description.abstract-en RH proces je metalurgický pochod, který slouží k vakuování tekuté oceli recirkulačním způsobem za účelem zvyšování kvality oceli vyrobené v kyslíkovém konvertoru anebo v elektrické obloukové peci. V příspěvku je prezentován návrh a ověření vhodného fyzikálně adekvátního kybernetického anizochronního modelu tohoto procesu. Uvedený model byl získán na základě naměřených a transformovaných údajů bezrozměrové koncentrace modelové kapaliny ve fyzikálním modelu licí pánve s RH komorou, sestrojených ve stejném délkovém (geometrickém) měřítku 1:9 k dílu. Matematický model bude použit k optimalizaci RH procesu v provozních podmínkách. en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics