Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorMorávka, Jan
dc.contributor.authorMichalek, Karel
dc.date.accessioned2009-01-21T11:03:36Z
dc.date.available2009-01-21T11:03:36Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 2, s. 91-96 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/70851
dc.description.abstractRH process is a metallurgical process, which serves for vacuum treatment of liquid steel by recirculation method, which enhances quality of steel that was made either in basic oxygen converter (BOF) or in electric arc furnace (EAF). The paper presents a project and verification of appropriate physically adequate cybernetic anisochronous model of this process. This model was obtained on the basis of measured and transformed data of dimensionless concentration of model liquid in the physical model of a pouring ladle with the RH chamber, constructed in the same length (geometric) scale 1:9 to the original objects. Mathematical model will be used for optimisation of RH process under operational conditions.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2008-2/1627_MORAVKA_MICHALEK.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleAnisochronous model of the metalurgical RH processen
dc.title.alternativeAnizochronní model metalurgického RH procesuen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enRH proces je metalurgický pochod, který slouží k vakuování tekuté oceli recirkulačním způsobem za účelem zvyšování kvality oceli vyrobené v kyslíkovém konvertoru anebo v elektrické obloukové peci. V příspěvku je prezentován návrh a ověření vhodného fyzikálně adekvátního kybernetického anizochronního modelu tohoto procesu. Uvedený model byl získán na základě naměřených a transformovaných údajů bezrozměrové koncentrace modelové kapaliny ve fyzikálním modelu licí pánve s RH komorou, sestrojených ve stejném délkovém (geometrickém) měřítku 1:9 k dílu. Matematický model bude použit k optimalizaci RH procesu v provozních podmínkách.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam