Show simple item record

dc.contributor.authorSmutný, Lubomír
dc.contributor.authorTůma, Jiří
dc.date.accessioned2009-01-21T12:39:08Z
dc.date.available2009-01-21T12:39:08Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 2, s. 141-146 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/70859
dc.description.abstractThe contribution deals with task of combined force and vibration measurement on the difficult mobile objects as the car doors. There are described the examples of instrumentation for these measurement (force hammer, piezoelectric accelerometers, laser sensor of speed displacement). There was used measurement instrumentation set B&K with program support LabPulse. The paper shows testing results of the back car door lock close forces as an example of combined forcevibration task.en
dc.format.extent434121 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2008-2/1635_SMUTNY_TUMA.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleForce and acceleration measurement on mobil parts of caren
dc.title.alternativeMěření sil a zrychlení na pohyblivých částech autaen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPříspěvek pojednává o úlohách kombinovaného měření síly a vibrací na složitých mobilních objektech jako jsou dveře automobilu. Jsou zde popsány příklady instrumentace pro tato měření (siloměrné kladívko, piezoelektrické akcelerometry, laserový senzor rychlostní pohybové změny). Bylo zde využito přístrojové vybavení od firmy B&K s programovou podporou LabPulse. Příspěvek ukazuje výsledky testování zavíracích sil zámku zadních dveří automobilu, jako příkladu kombinované silově-vibračních úlohy.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record