Show simple item record

dc.contributor.advisorČep, Roberten
dc.contributor.authorJanásek, Adamen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:23:19Z
dc.date.available2009-08-31T19:23:19Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71435
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem nové technologie výroby koncovky kabelu ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín, která slouží jako konektor pro připojení svařovacích kabelů. V úvodu je provedeno rozdělení soustružnických strojů se zaměřením na vícevřetenové automaty. Následuje návrh nové technologie výroby pro vačkový vícevřetenový soustružnický automat a numericky řízený vícevřetenový soustružnický automat. Ke každému vícevřetenovému automatu jsou navrženy nejvhodnější typy strojů, nástrojů, řezných parametrů a výrobních časů. Pro numericky řízený vícevřetenový automat je vytvořen NC program v programu TMis. Na závěr je vybrána nejvhodnější technologie a na základě zjištěných hodnot je porovnán vačkový a numericky řízený vícevřetenový soustružnický automat z technicko – ekonomického hlediska.cs
dc.description.abstractMy diploma thesis proposes and deals with a new technology for manufacturing a cable termination in TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín company. This cable termination serves as a connector for welding machines. In the beginning of the thesis I divide turning machines with a special focus on multi-spindle machines. This section is followed by a proposal of a new production technology for a cam and numerically controlled multi-spindle turning machine. Each multi-spindle machine is supplemented with a list of most suitable types of machinery, tools, cutting parameters and production times. NC for the numerically controlled multi-spindle machine was created in TMis programme. Finally, the most appropriate technology was selected and on the basis of calculated values cam and numerically controlled multi-spindle turning machines are compared from the technical-economic standpoint.en
dc.format.extent3629423 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectVícevřetenové strojecs
dc.subjectNC programcs
dc.subjectMachiningen
dc.subjectTechnologyen
dc.subjectMulti-spindle Machinesen
dc.subjectNC programmeen
dc.titleNávrh nové technologie výroby koncovky kabelu ve firmě TAJMAC - ZPS, a.s. Zlíncs
dc.title.alternativeNew Technology Proposal of Cable End in TAJMAC - ZPS, a.s. Zlínen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMlčoch, Antonínen
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisJAN761_FS_N2301_2303T002_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record