Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLichý, Michaelen
dc.contributor.authorThoř, Janen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:32:58Z
dc.date.available2009-08-31T19:32:58Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71485
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro budovu sloužící k výrobě nábojů, která prochází rekonstrukcí. Projekt je rozdělen na dvě části - klimatizace pro prostory sestavy a vážení nábojů a druhá část řeší větrání sanitárních prostor a lakovny. V první části jsme museli zohlednit fakt, že se jedná o prostory s možností výbuchu. Tomu je podřízen celý návrh těchto prostor, kdy máme pouze přívodní větev, odvod vzduchu je realizován pomocí přetlaku. Pro dosažení požadovaných parametrů je vzduch po úpravě v jednotce ještě zvlhčen. Celkové řešení musí vyhovovat jak z hygienického, tak i bezpečnostního hlediska. Součástí diplomové práce je vyčíslení investičních nákladů a výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThe thesis concerns an air ventilation draft system for a building where projectiles are produced and which is now being reconstructed . This thesis is divided into two parts. The first part focuses on an air-conditioning for halls where they make and weigh projectiles and the second part focuses on a ventilation for the sanitary rooms and the paint shop. In the first part we had to take into account the possibility of an explosion in these rooms. The whole project concerns this fact, where there is only a supply main and the air outlet is made trough an overpressure. For accomplishing requiring variables is the air humidified. The overall solution must only with both sanitary and safety rules. Thesis also includes a mathematical evaluation of investment costs and graphic documentation.en
dc.format49, [15] l. : il. + 6 příl. + 1 CD-R
dc.format.extent803449 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnávrh vzduchotechnického zařízenícs
dc.subjectvýroba nábojůcs
dc.subjectklimatizacecs
dc.subjectvětránícs
dc.subjectsanitární prostorycs
dc.subjectzvlhčovánícs
dc.subjectvýbušné prostředícs
dc.subjecttextilní vyústkacs
dc.subjectair ventilation draft systemen
dc.subjectprojectile productionen
dc.subjectair-conditioningen
dc.subjectventilationen
dc.subjectsanitary roomsen
dc.subjecthumidifiedingen
dc.subjecttextile diffuseren
dc.subjectexplosive atmosphereen
dc.titleNávrh vzduchotechnického zařízení pro objekt výroby nábojůcs
dc.title.alternativeAir Conditioning Proposal of the Armament Projectile Production Hallen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000154cs
dc.contributor.refereeKotara, Zdeněken
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikyen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisTHO014_FS_N2301_2302T006_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam