Návrh vodorovného parního generátoru pro jadernou elektrárnu VVER 640

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71488

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kolat, Pavel en
dc.contributor.author Honus, Stanislav en
dc.date.accessioned 2009-08-31T19:33:38Z
dc.date.available 2009-08-31T19:33:38Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71488
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vodorovného parního generátoru pro jadernou elektrárnu VVER 640. V úvodní části je popsán primární okruh jaderné elektrárny a vývoj jednotlivých typů bloků VVER. Pozornost je poté věnována charakteristice parního generátoru (PG) a jeho úloze v okruhu jaderné elektrárny. Na základě zadaných parametrů je proveden tepelný výpočet PG, nutný pro stanovení potřebné teplosměnné plochy a délky trubek. Projekt obsahuje volbu materiálů a pevnostní kontrolu jednotlivých segmentů PG. Tlakové ztráty primárního okruhu PG jsou stanoveny v hydraulickém výpočtu. Závěr práce je zaměřen na návrh separačního zařízení nutného pro odstranění vlhkosti z vyrobené páry. cs
dc.description.abstract This diploma thesis deals with the design of the horizontal steam generator for nuclear power plant - type VVER 640. The theoretical part describes the primary circuit of the nuclear power plant and the development of different types of blocks of VVER. The thesis particularly focuses on the properties of the steam generator (SG) and its function in the circuit of a nuclear power plant. Based on the given parameters, the thermal calculation of SG was made to ascertain the heat transfer surface and the length of the heat pipes. Furthermore, the project deals with the possible materials and strength check of individual segments of the steam generator. Pressure loss of the primary circuit SG was ascertained by the hydraulic calculation. The thesis furthermore suggests the design of the equipment which removes moisture from the produced steam. en
dc.format 107, [1] l. : il. + 2 příl. + 1 CD cs
dc.format.extent 1125871 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Hydraulický výpočet cs
dc.subject Jaderná energetika cs
dc.subject Jaderný Reaktor cs
dc.subject Parní generátor cs
dc.subject Pevnostní výpočet cs
dc.subject Prostup tepla cs
dc.subject Separátor páry cs
dc.subject Tepelný výpočet cs
dc.subject Tlaková nádoba cs
dc.subject VVER cs
dc.subject Heat Transmission en
dc.subject Hydraulic Calculation en
dc.subject Nuclear Power Engineering en
dc.subject Nuclear Reactor en
dc.subject Pressure Tank en
dc.subject Steam Generator en
dc.subject Steam Separator en
dc.subject Strenght Calculation en
dc.subject Thermal Calculation en
dc.subject VVER en
dc.title Návrh vodorovného parního generátoru pro jadernou elektrárnu VVER 640 cs
dc.title.alternative Proposal of the Horizontal Steam Generator for Nuclear Power Plant VVER 640 en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200905569 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Kuldásek, Karel en
dc.date.accepted 2009-06-10 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 361 - Katedra energetiky en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Energetické stroje a zařízení cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis HON106_FS_N2301_2302T006_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HON106_FS_N2301_2302T006_2009.pdf 1.073Mb PDF View/Open
HON106_FS_N2301_2302T006_2009_zadani.pdf 442.1Kb PDF View/Open
HON106_FS_N2301_2302T006_2009_priloha.zip 816.0Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics