Show simple item record

dc.contributor.advisorKolat, Pavelen
dc.contributor.authorHonus, Stanislaven
dc.date.accessioned2009-08-31T19:33:38Z
dc.date.available2009-08-31T19:33:38Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71488
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vodorovného parního generátoru pro jadernou elektrárnu VVER 640. V úvodní části je popsán primární okruh jaderné elektrárny a vývoj jednotlivých typů bloků VVER. Pozornost je poté věnována charakteristice parního generátoru (PG) a jeho úloze v okruhu jaderné elektrárny. Na základě zadaných parametrů je proveden tepelný výpočet PG, nutný pro stanovení potřebné teplosměnné plochy a délky trubek. Projekt obsahuje volbu materiálů a pevnostní kontrolu jednotlivých segmentů PG. Tlakové ztráty primárního okruhu PG jsou stanoveny v hydraulickém výpočtu. Závěr práce je zaměřen na návrh separačního zařízení nutného pro odstranění vlhkosti z vyrobené páry.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of the horizontal steam generator for nuclear power plant - type VVER 640. The theoretical part describes the primary circuit of the nuclear power plant and the development of different types of blocks of VVER. The thesis particularly focuses on the properties of the steam generator (SG) and its function in the circuit of a nuclear power plant. Based on the given parameters, the thermal calculation of SG was made to ascertain the heat transfer surface and the length of the heat pipes. Furthermore, the project deals with the possible materials and strength check of individual segments of the steam generator. Pressure loss of the primary circuit SG was ascertained by the hydraulic calculation. The thesis furthermore suggests the design of the equipment which removes moisture from the produced steam.en
dc.format107, [1] l. : il. + 2 příl. + 1 CDcs
dc.format.extent1125871 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectHydraulický výpočetcs
dc.subjectJaderná energetikacs
dc.subjectJaderný Reaktorcs
dc.subjectParní generátorcs
dc.subjectPevnostní výpočetcs
dc.subjectProstup teplacs
dc.subjectSeparátor párycs
dc.subjectTepelný výpočetcs
dc.subjectTlaková nádobacs
dc.subjectVVERcs
dc.subjectHeat Transmissionen
dc.subjectHydraulic Calculationen
dc.subjectNuclear Power Engineeringen
dc.subjectNuclear Reactoren
dc.subjectPressure Tanken
dc.subjectSteam Generatoren
dc.subjectSteam Separatoren
dc.subjectStrenght Calculationen
dc.subjectThermal Calculationen
dc.subjectVVERen
dc.titleNávrh vodorovného parního generátoru pro jadernou elektrárnu VVER 640cs
dc.title.alternativeProposal of the Horizontal Steam Generator for Nuclear Power Plant VVER 640en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200905569cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKuldásek, Karelen
dc.date.accepted2009-06-10en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikyen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHON106_FS_N2301_2302T006_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record