Show simple item record

dc.contributor.advisorRusz, Stanislaven
dc.contributor.authorKedroň, Janen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:37:46Z
dc.date.available2009-08-31T19:37:46Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71509
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá matematickou simulací procesu protlačování nástrojem ECAP ve 3D prostoru a také vývojem simulace pro proces CONFORM. V první kapitole je provedena rešerše nových poznatků ve vývoji simulací se zaměřením na technologie využívající vícenásobnou plastickou deformaci. V praktické části diplomové práce byla provedena matematická simulace a stanovení velikosti deformačně-napěťového stavu u slitin AlMn1Cu a AlFe1,5Mn v programu QForm. Dále je představen směr vývoje v oblasti konstrukčního řešení nástrojů pro technologii vícenásobného tváření za účelem zvýšení stupně deformace po prvním a více průchodech nástrojem. Další část práce se zabývá procesem CONFORM a návrhem simulace protlačování Al plechu modifikovaným nástrojem CONFORM. V závěrečné části diplomové práce je vyhodnocení dosažených poznatků matematické simulace technologie ECAP v programu QForm.cs
dc.description.abstractDissertation consider mathematical simulation of the process squirting forming by the tool ECAP in 3D area and also progresses of simulation for CONFORM process. First chapter concerned search piece of knowledge and know-how in development of simulation with sight on technology making use of multiple plastic deformation. In the practical part of the dissertation was been made mathematical simulations of forming and was been assignment of deformation and tension size for alloys AlMn1Cu and AlFe1,5Mn. For simulations was been bring to bear software QForm. In the next chapter of dissertation is introduced new tendency of development in the sphere of forming tools construction for technologies of multiple plastic deformations in the first and multiply forming operation. Another part of this dissertation is concerned with CONFORM process and in this part is occupy by simulation of squirting process with Al alloys. In the final part of dissertation are submitting data evaluations of the mathematical simulation technology ECAP by program QForm.en
dc.format.extent2824474 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmatematická simulacecs
dc.subjectECAPcs
dc.subjectCONFORMcs
dc.subjectQFormcs
dc.subjectstupeň deformacecs
dc.subjectmathematical simulationen
dc.subjectECAPen
dc.subjectCONFORMen
dc.subjectQFormen
dc.subjectdeformation and tension sizeen
dc.titleSimulace protlačování slitin AllMn1Cu a ALFe1,5Mn klasickým a upraveným nástrojem ECAP.cs
dc.title.alternativeSimulation of Extrusion Process AlMn1Cu and AlFe1,5Mn Alloys through the Classical and Modified ECAP Die.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČížek, Lubomíren
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKED011_FS_N2301_2303T002_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record