Syntéza řízení mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71518

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vítečková, Miluše en
dc.contributor.author Zapletal, Tomáš en
dc.date.accessioned 2009-08-31T19:39:57Z
dc.date.available 2009-08-31T19:39:57Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71518
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá řízením mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů. V úvodu práce jsou popsány základními přístupy k analýze a syntéze mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů. Je zde kladen důraz zejména na dvourozměrné regulační obvody. Hlavním tématem práce je aplikace metod na vybrané příklady. Jsou zde voleny tři různé typy příkladů, jejichž modely byly získány analytickou identifikací. Na základě těchto modelů jsou sestaveny matice jednotlivých soustav, ke kterým jsou dopočítané jednotlivé matice regulátorů. K ověření správnosti výpočtu byla použita číslicová simulace prostřednictvím programu Matlab – Simulink. Správnost výpočtu je doložena průběhy regulovaných veličin cs
dc.description.abstract This thesis deals with control of MIMO control systems. There are basic approaches to analysis and synthesis of MIMO control systems described in the beginning of the work. The emphasis is placed particularly on two-dimensional control systems. The main theme of this work is the application of methods to selected examples. There are selected examples of three different types whose models have been obtained by analytical identification. On the basis of these models are drawn up a matrix of individual systems, for which a single matrix regulators are calculated. The digital simulation in Matlab - Simulink was used to verify the accuracy of calculations. The accuracy of the calculation is documented in controlled quantities courses. en
dc.format.extent 1302172 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Analýza a syntéza mnohoroyměrových lineárních regulačních obvodů cs
dc.subject autonomnost cs
dc.subject invariantnost cs
dc.subject Synthesis of MIMO control systems en
dc.title Syntéza řízení mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů cs
dc.title.alternative Synthesis of MIMO Control Systems en
dc.type Diplomová práce cs
dc.contributor.referee Heger, Milan en
dc.date.accepted 2009-06-12 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.department 352 - Katedra automatizační techniky a řízení en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Automatické řízení a inženýrská informatika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis ZAP110_FS_N2301_3902T004_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ZAP110_FS_N2301_3902T004_2009.pdf 1.241Mb PDF View/Open
ZAP110_FS_N2301_3902T004_2009_zadani.zip 334.1Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics