Konfigurace a monitorování testovacího stavu vysokootáčkového rotačního stroje

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71520

Show simple item record


dc.contributor.advisor Škuta, Jaromír en
dc.contributor.author Los, Jaroslav en
dc.date.accessioned 2009-08-31T19:40:17Z
dc.date.available 2009-08-31T19:40:17Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71520
dc.description.abstract Tato práce se zabývá jak návrhem a realizací konfigurace vysokootáčkového rotačního stroje, tak také zpracováním dat ze snímačů polohy a snímače pulzů prostřednictvím programu Control Web 5. Vysokootáčkový rotační stroj představuje zařízení, které bylo sestaveno za účelem sledování nestability rotoru uloženého v kluzných ložiscích. Práce popisuje konečný hardwarový a softwarový návrh úlohy a její realizaci. Výsledný program je rozdělen na dvě části, v první části je zaměřen na konfiguraci frekvenčního měniče a sběr dat ze snímačů a druhá část byla vytvořena pro ověření naměřených dat prostřednictvím simulace pohybu hřídele v daném měřeném místě. cs
dc.description.abstract The thesis is engage in proposal and realization of configuration high-speed rotary machine, as data processing from position sensor and pulses sensor by program Control Web 5. The high-speed rotary machine presents machinery assembled to watching rotor un-stability settled in a slide bearing. The thesis describes a final hardware and software work proposal and its realization. The final program is divided into two parts. The first part is focus to configuration of frequency changer and data processing from sensors. The second part was made for verification data collection by simulation of shaft movement in the measured place. en
dc.format.extent 2774479 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject konfigurace vysokootáčkového rotačního stroje cs
dc.subject realization of configuration high-speed rotary machine en
dc.title Konfigurace a monitorování testovacího stavu vysokootáčkového rotačního stroje cs
dc.title.alternative Configuration and Monitoring of Testing Device of High-Speed Rotary Machine en
dc.type Diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pospíšilík, Martin en
dc.date.accepted 2009-06-11 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.department 352 - Katedra automatizační techniky a řízení en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Automatické řízení a inženýrská informatika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis LOS032_FS_N2301_3902T004_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LOS032_FS_N2301_3902T004_2009.pdf 2.645Mb PDF View/Open
LOS032_FS_N2301_3902T004_2009_zadani.zip 452.6Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics