Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠkuta, Jaromíren
dc.contributor.authorLos, Jaroslaven
dc.date.accessioned2009-08-31T19:40:17Z
dc.date.available2009-08-31T19:40:17Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71520
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractTato práce se zabývá jak návrhem a realizací konfigurace vysokootáčkového rotačního stroje, tak také zpracováním dat ze snímačů polohy a snímače pulzů prostřednictvím programu Control Web 5. Vysokootáčkový rotační stroj představuje zařízení, které bylo sestaveno za účelem sledování nestability rotoru uloženého v kluzných ložiscích. Práce popisuje konečný hardwarový a softwarový návrh úlohy a její realizaci. Výsledný program je rozdělen na dvě části, v první části je zaměřen na konfiguraci frekvenčního měniče a sběr dat ze snímačů a druhá část byla vytvořena pro ověření naměřených dat prostřednictvím simulace pohybu hřídele v daném měřeném místě.cs
dc.description.abstractThe thesis is engage in proposal and realization of configuration high-speed rotary machine, as data processing from position sensor and pulses sensor by program Control Web 5. The high-speed rotary machine presents machinery assembled to watching rotor un-stability settled in a slide bearing. The thesis describes a final hardware and software work proposal and its realization. The final program is divided into two parts. The first part is focus to configuration of frequency changer and data processing from sensors. The second part was made for verification data collection by simulation of shaft movement in the measured place.en
dc.format.extent2774479 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkonfigurace vysokootáčkového rotačního strojecs
dc.subjectrealization of configuration high-speed rotary machineen
dc.titleKonfigurace a monitorování testovacího stavu vysokootáčkového rotačního strojecs
dc.title.alternativeConfiguration and Monitoring of Testing Device of High-Speed Rotary Machineen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePospíšilík, Martinen
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department352 - Katedra automatizační techniky a řízeníen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAutomatické řízení a inženýrská informatikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisLOS032_FS_N2301_3902T004_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam