Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHelebrant, Františeken
dc.contributor.authorObdržálek, Ondřejen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:40:37Z
dc.date.available2009-08-31T19:40:37Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71522
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá využitím provozních tvarů kmitů v technické diagnostice. V první části diplomové práce je popsána problematika vzniku vibrací u rotačních strojů a její možné příčiny. Dále jsou zde také popsány běžně používané typy snímačů, druhy výstupních signálů a některé metody vibrační diagnostiky. Druhá část diplomové práce je věnována metodě zviditelnění provozních tvarů kmitu, jejím základům a metodice. Následně je aplikovaná na konkrétní objekty. S pomocí přístrojové techniky jsou získány hodnoty vibrací na určených místech stroje, a na základě měření jsou provedeny animace a vyhodnocení provozních měření.cs
dc.description.abstractThesis deals with the use of the operation defection shapes in technical diagnostics. In the first part of thesis is describes the issues of establishment of vibration in rotating machinery and their possible causes. In addition, there are also described in commonly used types of sensors, types of output signals and a method of vibration diagnostics. The second part of thesis is devoted to the method visibility of the operation defection shapes, their basic and methodology. It is applied to concrete objects. With the help of instrumentation are the vibration data obtained at the points of machines, on the measurements are made animations and evaluation of operating measurement.en
dc.format74 l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent2749559 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVibrodiagnostikacs
dc.subjectProvozní tvary kmitůcs
dc.subjectTurbogenerátorcs
dc.subjectVibrodiagnosticsen
dc.subjectOperation Defection Shapesen
dc.subjectTurbogeneratoren
dc.titleVyužití provozních tvarů kmitů (PTK) v diagnosticecs
dc.title.alternativeThe using of the Operation Defection Shapes in the Diagnosticsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200903800cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeLipus, Tadeášen
dc.date.accepted2009-06-10en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisOBD008_FS_N2301_3909T001_72_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam