Využití provozních tvarů kmitů (PTK) v diagnostice

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71522

Show simple item record


dc.contributor.advisor Helebrant, František en
dc.contributor.author Obdržálek, Ondřej en
dc.date.accessioned 2009-08-31T19:40:37Z
dc.date.available 2009-08-31T19:40:37Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71522
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá využitím provozních tvarů kmitů v technické diagnostice. V první části diplomové práce je popsána problematika vzniku vibrací u rotačních strojů a její možné příčiny. Dále jsou zde také popsány běžně používané typy snímačů, druhy výstupních signálů a některé metody vibrační diagnostiky. Druhá část diplomové práce je věnována metodě zviditelnění provozních tvarů kmitu, jejím základům a metodice. Následně je aplikovaná na konkrétní objekty. S pomocí přístrojové techniky jsou získány hodnoty vibrací na určených místech stroje, a na základě měření jsou provedeny animace a vyhodnocení provozních měření. cs
dc.description.abstract Thesis deals with the use of the operation defection shapes in technical diagnostics. In the first part of thesis is describes the issues of establishment of vibration in rotating machinery and their possible causes. In addition, there are also described in commonly used types of sensors, types of output signals and a method of vibration diagnostics. The second part of thesis is devoted to the method visibility of the operation defection shapes, their basic and methodology. It is applied to concrete objects. With the help of instrumentation are the vibration data obtained at the points of machines, on the measurements are made animations and evaluation of operating measurement. en
dc.format 74 l. : il. + 1 CD cs
dc.format.extent 2749559 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Vibrodiagnostika cs
dc.subject Provozní tvary kmitů cs
dc.subject Turbogenerátor cs
dc.subject Vibrodiagnostics en
dc.subject Operation Defection Shapes en
dc.subject Turbogenerator en
dc.title Využití provozních tvarů kmitů (PTK) v diagnostice cs
dc.title.alternative The using of the Operation Defection Shapes in the Diagnostics en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200903800 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Lipus, Tadeáš en
dc.date.accepted 2009-06-10 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování cs
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukční a procesní inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis OBD008_FS_N2301_3909T001_72_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
OBD008_FS_N2301_3909T001_72_2009.pdf 2.622Mb PDF View/Open
OBD008_FS_N2301_3909T001_72_2009_zadani.pdf 283.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics