Aspekty a efekty vysokorychlostního obrábění

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71536

Show simple item record


dc.contributor.advisor Petřkovská, Lenka en
dc.contributor.author Horný, Michal en
dc.date.accessioned 2009-08-31T19:43:44Z
dc.date.available 2009-08-31T19:43:44Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71536
dc.description.abstract HORNÝ, M. Aspekty a efekty vysokorychlostního obrábění. Ostrava: katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009 diplomová práce, vedoucí Ing. PETŘKOVSKÁ, L. Diplomová práce se zabývá ověřováním vlivu vysokorychlostního frézování na kvalitu obrobeného povrchu. V její úvodní části je naznačen rozdíl mezi konvenčním a vysokorychlostním obrábění. Dále je charakterizován rozbor technologie HSC. Praktická část je potom zaměřena na samotný experiment HSC frézování, kde je i popsaný samotný experiment. V rámci experimentální části byla sledována drsnost, tvrdost a povrchové napětí v závislosti na navržených řezných parametrech a použitých nástrojích. Závěr této práce udává naměřené hodnoty a vyhodnocení výsledků. cs
dc.description.abstract HORNÝ, M. Aspects and the Effects at High Speed Cutting. Ostrava: Department of machining and assembly. Faculty of Mechanical Engineering, VŠB -Technical University of Ostrava, 2009 Thesis, Head Ing. PETŘKOVSKÁ, L. This thesis deal with checking of high speed millin influence quality of machined surface. In the introduction is describe discrepancy between conventiona and high speed cutting. Than is characterized analysis of HSC technology. Practical part is specialized on the experiment of HSC milling, when is experiment describe. In this experiment was monitored roughness, hardnes and surface stress depending on proposed cutting parametrs and used tools. At the end of this thesis are shown measured values and results evaluatin. en
dc.format.extent 3261131 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject drsnost cs
dc.subject frézování cs
dc.subject HSC cs
dc.subject HFC cs
dc.subject tvrdost cs
dc.subject povrchové napětí cs
dc.subject milling en
dc.subject roughness en
dc.subject hardness en
dc.subject surface stress en
dc.subject HFC en
dc.subject HSC en
dc.title Aspekty a efekty vysokorychlostního obrábění cs
dc.title.alternative Aspects and Effects at High Speed Cutting en
dc.type Diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nováková, Jana en
dc.date.accepted 2009-06-09 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.department 345 - Katedra mechanické technologie en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Strojírenská technologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis HOR434_FS_N2301_2303T002_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HOR434_FS_N2301_2303T002_2009.pdf 3.110Mb PDF View/Open
HOR434_FS_N2301_2303T002_2009_zadani.pdf 132.3Kb PDF View/Open
HOR434_FS_N2301_2303T002_2009_priloha.pdf 171.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics