Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPetřkovská, Lenkaen
dc.contributor.authorHorný, Michalen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:43:44Z
dc.date.available2009-08-31T19:43:44Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71536
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractHORNÝ, M. Aspekty a efekty vysokorychlostního obrábění. Ostrava: katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009 diplomová práce, vedoucí Ing. PETŘKOVSKÁ, L. Diplomová práce se zabývá ověřováním vlivu vysokorychlostního frézování na kvalitu obrobeného povrchu. V její úvodní části je naznačen rozdíl mezi konvenčním a vysokorychlostním obrábění. Dále je charakterizován rozbor technologie HSC. Praktická část je potom zaměřena na samotný experiment HSC frézování, kde je i popsaný samotný experiment. V rámci experimentální části byla sledována drsnost, tvrdost a povrchové napětí v závislosti na navržených řezných parametrech a použitých nástrojích. Závěr této práce udává naměřené hodnoty a vyhodnocení výsledků.cs
dc.description.abstractHORNÝ, M. Aspects and the Effects at High Speed Cutting. Ostrava: Department of machining and assembly. Faculty of Mechanical Engineering, VŠB -Technical University of Ostrava, 2009 Thesis, Head Ing. PETŘKOVSKÁ, L. This thesis deal with checking of high speed millin influence quality of machined surface. In the introduction is describe discrepancy between conventiona and high speed cutting. Than is characterized analysis of HSC technology. Practical part is specialized on the experiment of HSC milling, when is experiment describe. In this experiment was monitored roughness, hardnes and surface stress depending on proposed cutting parametrs and used tools. At the end of this thesis are shown measured values and results evaluatin.en
dc.format.extent3261131 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectdrsnostcs
dc.subjectHSCcs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectpovrchové napětícs
dc.subjectHFCcs
dc.subjectroughnessen
dc.subjectsurface stressen
dc.subjecthardnessen
dc.subjectHFCen
dc.subjectHSCen
dc.subjectmillingen
dc.titleAspekty a efekty vysokorychlostního obráběnícs
dc.title.alternativeAspects and Effects at High Speed Cuttingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNováková, Janaen
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHOR434_FS_N2301_2303T002_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam