Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorValíček, Janen
dc.contributor.authorHlaváček, Petren
dc.date.accessioned2009-08-31T19:48:03Z
dc.date.available2009-08-31T19:48:03Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71556
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractV diplomové práci jsou prezentovány výsledky experimentů, které byly provedeny na technicky čisté mědi, za účelem zjištění vlivu velikosti zrna materiálu na mechanické vlastnosti a na texturu obrobeného povrchu. K vytvoření jemnozrnných materiálů byla použita technologie úhlového kanálového protlačování. Tato technologie patří mezi metody vytvářející extrémní plastickou deformaci. Pro obrábění jemnozrnných materiálů byla použita technologie abrazivního vodního paprsku. Řezné stěny byly měřeny pomocí kontaktního profilometru Surftest SJ401 a profilometru Hommel Tester T8000. Ze získaných výsledků vyplývá, že zjemnění zrna nepříznivě ovlivňuje výslednou texturu obrobeného povrchu.cs
dc.description.abstractIn this diploma thesis are presented experiments results, which have been made for commercially pure copper, in order to findings influence of material grain size to mechanical properties and machined surface texture. For creation of fine-grain materials was used equal channel angular pressing technology. This technology belongs between methods creating several plastic deformation. For fine-grain materials machining was used abrasive waterjet technology. Cutting walls were measured by a contact profilometer Surftest SJ401 and a profilometer Hommel Tester T8000. From obtained results follows that the refinement of grain adversely affects the resultant texture of machined surface.en
dc.format.extent1645684 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúhlové kanálové protlačovánícs
dc.subjectabrazivní vodní paprsekcs
dc.subjectdrsnost povrchucs
dc.subjectequal channel angular pressingen
dc.subjectabrasive water jeten
dc.subjectsurface roughnessen
dc.titleMěření textury povrchů vytvořených hydroabrazivním dělením jemnozrnných materiálůcs
dc.title.alternativeMeasurement of Surfaces Texture Created by Hydroabrasive Dividing of Fine Grain Materialsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHloch, Sergejen
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHLA225_FS_N2301_2303T002_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam