Měření textury povrchů vytvořených hydroabrazivním dělením jemnozrnných materiálů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71556

Show simple item record


dc.contributor.advisor Valíček, Jan en
dc.contributor.author Hlaváček, Petr en
dc.date.accessioned 2009-08-31T19:48:03Z
dc.date.available 2009-08-31T19:48:03Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71556
dc.description.abstract V diplomové práci jsou prezentovány výsledky experimentů, které byly provedeny na technicky čisté mědi, za účelem zjištění vlivu velikosti zrna materiálu na mechanické vlastnosti a na texturu obrobeného povrchu. K vytvoření jemnozrnných materiálů byla použita technologie úhlového kanálového protlačování. Tato technologie patří mezi metody vytvářející extrémní plastickou deformaci. Pro obrábění jemnozrnných materiálů byla použita technologie abrazivního vodního paprsku. Řezné stěny byly měřeny pomocí kontaktního profilometru Surftest SJ401 a profilometru Hommel Tester T8000. Ze získaných výsledků vyplývá, že zjemnění zrna nepříznivě ovlivňuje výslednou texturu obrobeného povrchu. cs
dc.description.abstract In this diploma thesis are presented experiments results, which have been made for commercially pure copper, in order to findings influence of material grain size to mechanical properties and machined surface texture. For creation of fine-grain materials was used equal channel angular pressing technology. This technology belongs between methods creating several plastic deformation. For fine-grain materials machining was used abrasive waterjet technology. Cutting walls were measured by a contact profilometer Surftest SJ401 and a profilometer Hommel Tester T8000. From obtained results follows that the refinement of grain adversely affects the resultant texture of machined surface. en
dc.format.extent 1645684 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject úhlové kanálové protlačování cs
dc.subject abrazivní vodní paprsek cs
dc.subject drsnost povrchu cs
dc.subject equal channel angular pressing en
dc.subject abrasive water jet en
dc.subject surface roughness en
dc.title Měření textury povrchů vytvořených hydroabrazivním dělením jemnozrnných materiálů cs
dc.title.alternative Measurement of Surfaces Texture Created by Hydroabrasive Dividing of Fine Grain Materials en
dc.type Diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hloch, Sergej en
dc.date.accepted 2009-06-09 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.department 345 - Katedra mechanické technologie en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Strojírenská technologie cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis HLA225_FS_N2301_2303T002_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HLA225_FS_N2301_2303T002_2009.pdf 1.569Mb PDF View/Open
HLA225_FS_N2301_2303T002_2009_zadani.pdf 372.8Kb PDF View/Open
HLA225_FS_N2301_2303T002_2009_priloha.pdf 1.605Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics