Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorUčeň, Oldřichen
dc.contributor.authorKučera, Tomášen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:50:13Z
dc.date.available2009-08-31T19:50:13Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71565
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce řeší návrh axiální stolice radiálně axiální válcovačky kroužků. V návrhu je postupováno systematicky od výpočtu rozměrů axiálního válce, výpočtu pohonu až po návrh samotné stolice. Pro výpočet válcovací síly a válcovacího momentu, ze kterých pak vycházel výpočet motoru byla použita simulace válcování. Dále je navržen pohon axiálního válce a posléze samotná axiální stolice s uložením dolního, pevně přichyceného válce, a horního axiálního válce, který je výškově stavitelný. Jsou navrženy prvky vedení stolice a přímočaré hydromotory vykonávající pohyb stolice a horního axiálního válce. Stolice je vybavena měřícím zařízením pro měření průměru válcovaného kroužku.cs
dc.description.abstractThis Diploma Thesis deals with the design of Axial Finisher of the Radial – Axial Ring Rolling Machinery. Design is systematically progressed from the calculation of the Axial Roll size, motor drive calculation up to the design of the whole Finisher. The simulation of rolling was used for the calculation of the squirrel - cage which resulted from the previous calculation of the rolling force and rolling moment. Further on the motor drive of the Axial Roll is designed and Axial Finisher with the placement of the fixed lower roll and height adjustable upper roll with its cylinder is specified. Linear motion systems and cylinders are designed. The Finisher is equipped with a measuring device for measuring the diameter of the rolling ring.en
dc.format87 l. : il. + 4 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2224670 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectaxiální stolice válcovačky kroužkůcs
dc.subjectradiálně axiální válcovačka kroužkůcs
dc.subjectválcování kroužkůcs
dc.subjectkroužekcs
dc.subjectválcovánícs
dc.subjectAxial Finisher of the Ring Rolling Machineryen
dc.subjectradial-axial ring rolling machineen
dc.subjectrolling ringsen
dc.subjectringen
dc.subjectrollingen
dc.titleAxiální stolice válcovačky kroužkůcs
dc.title.alternativeAxial Finisher of the Ring Rolling Machineryen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200902506cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKubín, Tomášen
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKUC320_FS_N2301_3909T001_20_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam