Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKolat, Pavelen
dc.contributor.authorSukač, Petren
dc.date.accessioned2009-08-31T21:24:28Z
dc.date.available2009-08-31T21:24:28Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71864
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá koncepcí deskových výměníků tepla. V první části bakalářské práce je formou rešerše literatury zpracováno rozdělení deskových výměníku tepla dle jejich konstrukčních vlastností. Dále je zde uveden přehled typů teplosměnných desek a dalších příslušenství. Závěrem této části je uvedení některých možných využití DVT v praxi. V druhé části bakalářské práce je zahrnutá teorie výpočtu deskových výměníku. Pro rozebíratelný deskový výměník tepla Alfa Laval M3-FG je proveden tepelný výpočet vycházející z předem popsané teorie. Dále je uvedeno použití výpočtového programu CAS200 a H4502.cs
dc.description.abstractThe Bachelor´s thesis deals with the concept of the Plate Heat Exchangers. In the first part of the thesis, the distribution of the plate heat Exchangers according to their design characteristics is processed. Moreover, the list of the types of heat transfer plates and other accessories is enclosed. Finally, there is the indication of some possible use of the Plate Heat Exchangers in practice. In the second part of the thesis, the theory of calculating the Plate Heat Exchangers is covered. The thermal calculation based on previously described theory is made for the dismountable plate Heat Exchanger Alfa Laval M3-FG. The use of the calculation softwares CAS200 and H4502 is also noted.en
dc.format35, [3] l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent1805322 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDeskové výměníky teplacs
dc.subjectThe plate Heat Exchangersen
dc.titleDeskové výměníky tepla , konstrukce a aplikace.cs
dc.title.alternativeThe Plate Heat Exchangers, Construction and Aplications.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903389cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeAnna, Nezhodováen
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikyen
dc.contributor.consultantAnna, Nezhodováen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchProvoz a řízení v energeticecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSUK045_FS_B2341_3907R004_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam