Deskové výměníky tepla , konstrukce a aplikace.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71864

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kolat, Pavel en
dc.contributor.author Sukač, Petr en
dc.date.accessioned 2009-08-31T21:24:28Z
dc.date.available 2009-08-31T21:24:28Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71864
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá koncepcí deskových výměníků tepla. V první části bakalářské práce je formou rešerše literatury zpracováno rozdělení deskových výměníku tepla dle jejich konstrukčních vlastností. Dále je zde uveden přehled typů teplosměnných desek a dalších příslušenství. Závěrem této části je uvedení některých možných využití DVT v praxi. V druhé části bakalářské práce je zahrnutá teorie výpočtu deskových výměníku. Pro rozebíratelný deskový výměník tepla Alfa Laval M3-FG je proveden tepelný výpočet vycházející z předem popsané teorie. Dále je uvedeno použití výpočtového programu CAS200 a H4502. cs
dc.description.abstract The Bachelor´s thesis deals with the concept of the Plate Heat Exchangers. In the first part of the thesis, the distribution of the plate heat Exchangers according to their design characteristics is processed. Moreover, the list of the types of heat transfer plates and other accessories is enclosed. Finally, there is the indication of some possible use of the Plate Heat Exchangers in practice. In the second part of the thesis, the theory of calculating the Plate Heat Exchangers is covered. The thermal calculation based on previously described theory is made for the dismountable plate Heat Exchanger Alfa Laval M3-FG. The use of the calculation softwares CAS200 and H4502 is also noted. en
dc.format 35, [3] l. : il. + 1 CD cs
dc.format.extent 1805322 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Deskové výměníky tepla cs
dc.subject The plate Heat Exchangers en
dc.title Deskové výměníky tepla , konstrukce a aplikace. cs
dc.title.alternative The Plate Heat Exchangers, Construction and Aplications. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200903389 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Anna, Nezhodová en
dc.date.accepted 2009-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 361 - Katedra energetiky en
dc.contributor.consultant Anna, Nezhodová en
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Provoz a řízení v energetice cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis SUK045_FS_B2341_3907R004_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SUK045_FS_B2341_3907R004_2009.pdf 1.721Mb PDF View/Open
SUK045_FS_B2341_3907R004_2009_zadani.pdf 498.5Kb PDF View/Open
SUK045_FS_B2341_3907R004_2009_priloha.pdf 65.48Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics