Alternativní paliva v provozu MHD

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71868

Show simple item record


dc.contributor.advisor Richtář, Michal en
dc.contributor.author Jelínek, Jaroslav en
dc.date.accessioned 2009-08-31T21:25:11Z
dc.date.available 2009-08-31T21:25:11Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71868
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou alternativních paliv pro provoz vozidel městské hromadné dopravě v České republice se zaměřením na Dopravní podnik města Ostravy. V úvodní části se zabývá přehledem paliv a porovnáním jednotlivých druhů paliv. Následuje princip úpravy vozidel na provoz při použití alternativních paliv. Dále jsou uvedeny fakta o vlivu používání alternativních paliv na technickou a ekonomickou stránku provozu vozidel na alternativní paliva. V poslední části jsou uvedeny návrhy a doporučení vhodného alternativního paliva. cs
dc.description.abstract Bachelor work deals with questions of alternative power fuels which are intended for operation of vehicles in urban mass transportation in The Czech Republic, focused on Dopravní podnik města Ostravy. Introduction is concerned with comparing different kinds of fuels. Principle of adjustment of vehicles for operation using alternative fuels follows. As next there are mentioned facts about how using alternative fuels influence technical and economical part of service vehicles which are using this kind of alternative fuels. In last part you can find proposals and suggestions of suitable alternative fuel en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1114779 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject alternativní paliva cs
dc.subject městská hromadná doprava cs
dc.subject autobus cs
dc.subject přestavba cs
dc.subject plyn cs
dc.subject výhody. cs
dc.subject alternative fuel en
dc.subject urban mass transport en
dc.subject bus en
dc.subject vehicle transformation en
dc.subject gas en
dc.subject benefits. en
dc.title Alternativní paliva v provozu MHD cs
dc.title.alternative Alternative Fuels in Urban Transport en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200901450 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Škapa, Petr en
dc.date.accepted 2009-06-09 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 342 - Institut dopravy en
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Dopravní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis JEL097_FS_B2341_2301R002_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JEL097_FS_B2341_2301R002_2009.pdf 1.063Mb PDF View/Open
JEL097_FS_B2341_2301R002_2009_zadani.pdf 624.2Kb PDF View/Open
JEL097_FS_B2341_2301R002_2009_priloha.zip 4.096Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics