Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRichtář, Michalen
dc.contributor.authorJelínek, Jaroslaven
dc.date.accessioned2009-08-31T21:25:11Z
dc.date.available2009-08-31T21:25:11Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71868
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou alternativních paliv pro provoz vozidel městské hromadné dopravě v České republice se zaměřením na Dopravní podnik města Ostravy. V úvodní části se zabývá přehledem paliv a porovnáním jednotlivých druhů paliv. Následuje princip úpravy vozidel na provoz při použití alternativních paliv. Dále jsou uvedeny fakta o vlivu používání alternativních paliv na technickou a ekonomickou stránku provozu vozidel na alternativní paliva. V poslední části jsou uvedeny návrhy a doporučení vhodného alternativního paliva.cs
dc.description.abstractBachelor work deals with questions of alternative power fuels which are intended for operation of vehicles in urban mass transportation in The Czech Republic, focused on Dopravní podnik města Ostravy. Introduction is concerned with comparing different kinds of fuels. Principle of adjustment of vehicles for operation using alternative fuels follows. As next there are mentioned facts about how using alternative fuels influence technical and economical part of service vehicles which are using this kind of alternative fuels. In last part you can find proposals and suggestions of suitable alternative fuelen
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent1114779 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectalternativní palivacs
dc.subjectměstská hromadná dopravacs
dc.subjectautobuscs
dc.subjectpřestavbacs
dc.subjectplyncs
dc.subjectvýhody.cs
dc.subjectalternative fuelen
dc.subjecturban mass transporten
dc.subjectbusen
dc.subjectvehicle transformationen
dc.subjectgasen
dc.subjectbenefits.en
dc.titleAlternativní paliva v provozu MHDcs
dc.title.alternativeAlternative Fuels in Urban Transporten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200901450cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeŠkapa, Petren
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department342 - Institut dopravyen
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisJEL097_FS_B2341_2301R002_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam