Identifikace nových trhů v Africe pro firmu v automobilovém průmyslu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/72188

Show simple item record


dc.contributor.advisor Merenda, Miroslav en
dc.contributor.author Kriváček, Michal en
dc.date.accessioned 2009-08-31T23:10:50Z
dc.date.available 2009-08-31T23:10:50Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/72188
dc.description.abstract Témou mojej diplomovej práce je identifikácia nových trhov pre vozidlá TATRA v Afrike. Cieľom práce bolo navrhnúť vhodné trhy a odpovedajúcu marketingovú stratégiu pre túto spoločnosť, a to na základe využitia teoretických znalostí z tejto oblasti, vykonania prieskumu afrických trhov a vyhodnotenia primárnych i dostupných sekundárnych dát. Práca má päť častí. Prvou časťou sú teoretické východiská vstupu na zahraničné trhy, o ktoré som sa v práci opieral. Potom nasleduje charakteristika spoločnosti TATRA, a.s. V tretej časti je popísaná metodika zberu dát. Analýze možností vstupu vozidiel TATRA na africké trhy je venovaná štvrtá časť práce a posledná piata časť je zameraná na návrhy vhodných trhov pre vozidlá TATRA v Afrike a odporúčania v oblasti marketingovej stratégie. cs
dc.description.abstract The topic of my thesis is identification of new markets for TATRA vehicles in Africa. The aim of the work was to propose the right markets and a suitable form of marketing strategy for this company based on my theoretical knowledges of this problem, research of african markets and work with primary and available secondary data. This work consists of five main parts. First part focuses on the theoretical data about foreign markets penetration which was essential for this work. The next part is the characteristics of the company TATRA, a.s. The third part describes the methods which were used in the research. The analysis of possibilities of TATRA vehicles in Africa is the fourth part part of the work. The last part focuses on the proposal of the right target markets and marketing strategy for the TATRA company. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.language.iso sk en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject TATRA cs
dc.subject a.s. cs
dc.subject Afrika cs
dc.subject nové trhy cs
dc.subject marketingová stratégia cs
dc.subject nákladné vozidlá cs
dc.subject new markets en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject heavy duty trucks en
dc.title Identifikace nových trhů v Africe pro firmu v automobilovém průmyslu cs
dc.title.alternative Identification of New Markets in Africa for Company in Automotive Industry en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200901946 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Knopp, Jiří en
dc.date.accepted 2009-06-01 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 116 - Katedra marketingu a obchodu en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Marketing a obchod cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis KRI261_EKF_N6208_6208T062_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics