Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHlaváček, Karelen
dc.contributor.authorKvassayová, Gabrielaen
dc.date.accessioned2009-08-31T23:46:41Z
dc.date.available2009-08-31T23:46:41Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/72274
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na analýzu přímých zahraničních investic. Definuje přímé zahraniční investice a popisuje hlavní důvody, výhody a nevýhody PZI a také se zaměřuje na charakteristiku investičních pobídek, obecně a také konkrétně v České republice. Cílem této práce je analýza investičního rozhodování o přímé zahraniční investici, jak z pohledu mateřské společnosti, tak z pohledu dceřiné společnosti, na konkrétním příkladu společnosti Roper Industries, Inc. a její dceřiné společnosti Roper Engineering s.r.o. První kapitola obsahuje vymezení přímých zahraničních investic a jejich zhodnocení. Popisuje definice a hlavní právní předpisy upravující přímé zahraniční investice. Dále charakterizuje hlavní důvody a formy přímých zahraničních investic a také výhody a nevýhody přímých zahraničních investic. Druhá kapitola popisuje vývoj přímých zahraničních investic a formy podpory přílivu přímých zahraničních investic v České republice. Důležitou úlohu při zprostředkování investičních pobídek a jednání s českými úřady sehrává CzechInvest, který pomáhá investorům se vstupem na český trh. Třetí kapitola provádí analýzu investičního rozhodování společnosti Roper Industries, Inc., jak z pohledu mateřské společnosti, tak také z pohledu dceřiné společnosti. Pro analýzu je charakterizováno investiční prostředí České republiky a představení společnosti Roper Industries, Inc. a její dceřiné společnosti Roper Engineering s.r.o. Analýza byla provedena na základě porovnání ekonomických ukazatelů a čisté současné hodnoty projektu. Z provedené analýzy investičního prostředí prostřednictvím ekonomických ukazatelů a na základě ukazatele čisté současné hodnoty lze společnosti daný projekt doporučit k realizaci. Jedná se o přímou zahraniční investici, která bude pro společnost Roper Industries, Inc. přínosem. Zvýší hodnotu celé společnosti a pomůže ji k dalšímu rozvoji.cs
dc.description.abstractThe aim of my diploma thesis is to analyze foreign direct investments. My thesis defines foreign direct investments (also FDI) and describes the main reasons, advantages and disadvantages of FDI and also focuses on describing investments support in global scale and ind the Czech republic. One of the main topic is analyzing decision-making investing of FDI, once from point of view of controlling company, once from point of view of subsidiary company-Roper engineering. The first chapter consist of FDI describing and their evaluation. It describes definitions, main legal enactments and evaluation. Then it describes main reasons and types of FDI and their advantages and disadvantages. The second issue is focused on FDI development in the Czech republic. Very important role has the CzechInvest company, which helps foreign stakeholders to join czech business. Third chapter analyzes decision-making investing of company Roper Industries, Inc. once from point of wiew of controlling company, once from point of wiew of subsidiary company. As a background of analysing was Czech national, Roper Industries, Inc. and Roper engineering s.r.o. business environment introduced. The analysis was made on comparing economic indicators and net present value of each company. From that business environment analysis due to a economic indicators and based on net present value we can recommend implementation of objective project. Our project is foreign direct investment, which can be described as contribution to Roper Industries, Inc., because it enhance company´s value and helps the company with next development.en
dc.format78 l., [5] l. příl. : il.cs
dc.format.extent767931 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpřímé zahraniční investicecs
dc.subjectinvestiční pobídkycs
dc.subjectčistá současná hodnotacs
dc.subjectinvestiční rozhodovánícs
dc.subjectforeign direct investmenten
dc.subjectnet present valueen
dc.subjectinvestment decisionen
dc.subjectcapital supporten
dc.titleAnalýza přímých zahraničních investiccs
dc.title.alternativeAnalysis of Foreign Direct Investmentsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200902796cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereePolák, Petren
dc.date.accepted2009-05-27en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department154 -Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKVA066_EKF_N6202_6202T010_00_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam