Analýza přímých zahraničních investic

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/72274

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hlaváček, Karel en
dc.contributor.author Kvassayová, Gabriela en
dc.date.accessioned 2009-08-31T23:46:41Z
dc.date.available 2009-08-31T23:46:41Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/72274
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu přímých zahraničních investic. Definuje přímé zahraniční investice a popisuje hlavní důvody, výhody a nevýhody PZI a také se zaměřuje na charakteristiku investičních pobídek, obecně a také konkrétně v České republice. Cílem této práce je analýza investičního rozhodování o přímé zahraniční investici, jak z pohledu mateřské společnosti, tak z pohledu dceřiné společnosti, na konkrétním příkladu společnosti Roper Industries, Inc. a její dceřiné společnosti Roper Engineering s.r.o. První kapitola obsahuje vymezení přímých zahraničních investic a jejich zhodnocení. Popisuje definice a hlavní právní předpisy upravující přímé zahraniční investice. Dále charakterizuje hlavní důvody a formy přímých zahraničních investic a také výhody a nevýhody přímých zahraničních investic. Druhá kapitola popisuje vývoj přímých zahraničních investic a formy podpory přílivu přímých zahraničních investic v České republice. Důležitou úlohu při zprostředkování investičních pobídek a jednání s českými úřady sehrává CzechInvest, který pomáhá investorům se vstupem na český trh. Třetí kapitola provádí analýzu investičního rozhodování společnosti Roper Industries, Inc., jak z pohledu mateřské společnosti, tak také z pohledu dceřiné společnosti. Pro analýzu je charakterizováno investiční prostředí České republiky a představení společnosti Roper Industries, Inc. a její dceřiné společnosti Roper Engineering s.r.o. Analýza byla provedena na základě porovnání ekonomických ukazatelů a čisté současné hodnoty projektu. Z provedené analýzy investičního prostředí prostřednictvím ekonomických ukazatelů a na základě ukazatele čisté současné hodnoty lze společnosti daný projekt doporučit k realizaci. Jedná se o přímou zahraniční investici, která bude pro společnost Roper Industries, Inc. přínosem. Zvýší hodnotu celé společnosti a pomůže ji k dalšímu rozvoji. cs
dc.description.abstract The aim of my diploma thesis is to analyze foreign direct investments. My thesis defines foreign direct investments (also FDI) and describes the main reasons, advantages and disadvantages of FDI and also focuses on describing investments support in global scale and ind the Czech republic. One of the main topic is analyzing decision-making investing of FDI, once from point of view of controlling company, once from point of view of subsidiary company-Roper engineering. The first chapter consist of FDI describing and their evaluation. It describes definitions, main legal enactments and evaluation. Then it describes main reasons and types of FDI and their advantages and disadvantages. The second issue is focused on FDI development in the Czech republic. Very important role has the CzechInvest company, which helps foreign stakeholders to join czech business. Third chapter analyzes decision-making investing of company Roper Industries, Inc. once from point of wiew of controlling company, once from point of wiew of subsidiary company. As a background of analysing was Czech national, Roper Industries, Inc. and Roper engineering s.r.o. business environment introduced. The analysis was made on comparing economic indicators and net present value of each company. From that business environment analysis due to a economic indicators and based on net present value we can recommend implementation of objective project. Our project is foreign direct investment, which can be described as contribution to Roper Industries, Inc., because it enhance company´s value and helps the company with next development. en
dc.format 78 l., [5] l. příl. : il. cs
dc.format.extent 767931 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject přímé zahraniční investice cs
dc.subject investiční pobídky cs
dc.subject čistá současná hodnota cs
dc.subject investiční rozhodování cs
dc.subject foreign direct investment en
dc.subject net present value en
dc.subject investment decision en
dc.subject capital support en
dc.title Analýza přímých zahraničních investic cs
dc.title.alternative Analysis of Foreign Direct Investments en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200902796 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Polák, Petr en
dc.date.accepted 2009-05-27 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 154 -Katedra financí cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Finance cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis KVA066_EKF_N6202_6202T010_00_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KVA066_EKF_N6202_6202T010_00_2009.pdf 749.9Kb PDF View/Open
KVA066_EKF_N6202_6202T010_00_2009_priloha.xls 86Kb Microsoft Excel View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics