Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVelčovská, Šárkaen
dc.contributor.authorPetrušková, Lucieen
dc.date.accessioned2009-09-01T02:54:46Z
dc.date.available2009-09-01T02:54:46Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73123
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce bylo zjistit postoje spotřebitelů ke změně názvu výrobku SAVO Perex. Pro naplnění cíle bakalářské práce jsem provedla dotazníkové šetření na vzorku 110 respondentů, přičemž jsem se zaměřila na hlavní cílovou skupinu, tj. ženy ve věku od 31 do 40 let. Výsledky výzkumu ukázaly, že respondentky by zvolily místo původního název přípravku „SAVO Perex“ název „Perex pro bělení prádla“. Na základě výsledků výzkumu jsme tento návrh doporučila. Výzkum byl následně předán vedení firmy Bochemie a. s., která jej využila jako podklad pro rozhodnutí o změně názvu výrobku SAVO Perex.cs
dc.description.abstractThe goal of my thesis was to investigate consumers' attitudes to change the name of the product SAVO Perex. The goal of work I carried out a questionnaire survey on a sample of 110 respondents, while I focus on the main target group, ie women aged 31 to 40 years. Research results showed that respondentky would have chosen instead of the original name of "SAVO Perex" name "Perex for bleaching linen." On the basis of research results, we recommend this proposal. Research was subsequently sent to the executives as Bochemie, which is used as a basis for the decision to change the name of the product SAVO Perex.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectznačkacs
dc.subjectzměna názvu výrobkucs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectcílová skupina žencs
dc.subjectpřípravek SAVO Perexcs
dc.subjectbranden
dc.subjectchange the name of the producten
dc.subjectresearchen
dc.subjecttarget group of womenen
dc.subjectproduct SAVO Perexen
dc.titleIdentifikace postojů zákazníků k výrobku na trhu čistících prostředkůcs
dc.title.alternativeIdentification of Customer Attitudes to a Product on the Cleaner Marketen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200901802cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeMarhounová, Miladaen
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoduen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPET467_EKF_B6208_6208R062_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam