Identifikace postojů zákazníků k výrobku na trhu čistících prostředků

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73123

Show simple item record


dc.contributor.advisor Velčovská, Šárka en
dc.contributor.author Petrušková, Lucie en
dc.date.accessioned 2009-09-01T02:54:46Z
dc.date.available 2009-09-01T02:54:46Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73123
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit postoje spotřebitelů ke změně názvu výrobku SAVO Perex. Pro naplnění cíle bakalářské práce jsem provedla dotazníkové šetření na vzorku 110 respondentů, přičemž jsem se zaměřila na hlavní cílovou skupinu, tj. ženy ve věku od 31 do 40 let. Výsledky výzkumu ukázaly, že respondentky by zvolily místo původního název přípravku „SAVO Perex“ název „Perex pro bělení prádla“. Na základě výsledků výzkumu jsme tento návrh doporučila. Výzkum byl následně předán vedení firmy Bochemie a. s., která jej využila jako podklad pro rozhodnutí o změně názvu výrobku SAVO Perex. cs
dc.description.abstract The goal of my thesis was to investigate consumers' attitudes to change the name of the product SAVO Perex. The goal of work I carried out a questionnaire survey on a sample of 110 respondents, while I focus on the main target group, ie women aged 31 to 40 years. Research results showed that respondentky would have chosen instead of the original name of "SAVO Perex" name "Perex for bleaching linen." On the basis of research results, we recommend this proposal. Research was subsequently sent to the executives as Bochemie, which is used as a basis for the decision to change the name of the product SAVO Perex. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject značka cs
dc.subject změna názvu výrobku cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject cílová skupina žen cs
dc.subject přípravek SAVO Perex cs
dc.subject brand en
dc.subject change the name of the product en
dc.subject research en
dc.subject target group of women en
dc.subject product SAVO Perex en
dc.title Identifikace postojů zákazníků k výrobku na trhu čistících prostředků cs
dc.title.alternative Identification of Customer Attitudes to a Product on the Cleaner Market en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200901802 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Marhounová, Milada en
dc.date.accepted 2009-06-11 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 116 - Katedra marketingu a obchodu en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Marketing a obchod cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis PET467_EKF_B6208_6208R062_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics