Vliv oboru Human-Computer Interaction na uživatelské rozhraní

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73367

Show simple item record


dc.contributor.advisor Medková, Milena en
dc.contributor.author Navrátilová, Jana en
dc.date.accessioned 2009-09-01T03:51:19Z
dc.date.available 2009-09-01T03:51:19Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73367
dc.description.abstract Bakalářská práce „Vliv oboru Human-Computer Interaction (HCI) na uživatelské rozhraní“ pojednává o problematice interakce člověka s počítačem. Uživatelé informačních systémů a jeho psychické a fyzické schopnosti a dovednosti jsou centrem zájmu. Jelikož je HCI oborem průnikovým, věnuje se práce i dalším vědám, které přispívají k lepšímu pochopení problematiky. Dále je rozvedeno, jak se pojí HCI s informační vědou. Další část práce se týká vizualizace informací a tvorby informačních systémů. Při vytváření informačních systémů se uplatňují zásady, které jsou v práci blíže rozebírány. Poslední kapitola je aplikací výše zmiňovaných poznatků a srovná dva internetové vyhledávače (Google a MSN). cs
dc.description.abstract Bachelor work „The influence of human-computer interaction on the user interface“ deals with problematics of interaction of human and computer. Users of the information systems and his physical and psychical abilitie and sklills is the center of the interest. Since HCI is multidisciplinary field the thesis also deals with science which contribute to the Berger understanding of given problematics. It also show connection between HCI and information studies. The next part deals with Information visualisation and in this part is dedicated to the planning and production of information systems. In this process the principles which are also described in the thesis are used. The last part applies the above mentioned knowledge and compares two search engines (Google and MSN). en
dc.format 65 l. : il. + 1 příl. + 1 CD cs
dc.format.extent 1056189 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject uživatelské rozhraní cs
dc.subject Human-computer interaction cs
dc.subject informační věda cs
dc.subject vizualizace informací cs
dc.subject user interface en
dc.subject information visualisation en
dc.subject information science en
dc.subject ergonomics en
dc.subject Human-computer interaction en
dc.title Vliv oboru Human-Computer Interaction na uživatelské rozhraní cs
dc.title.alternative The Influence of Human-Computer Interaction on the User Interface en
dc.title.alternative Vliv oboru Human-computer interaction na uživatelská rozhraní
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200905594 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.date.accepted 2009-06-15 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 155 - Katedra aplikované informatiky en
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-branch Informační a znalostní management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis NAV225_EKF_B6209_6209R014_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NAV225_EKF_B6209_6209R014_2009.pdf 1.007Mb PDF View/Open
NAV225_EKF_B6209_6209R014_2009_zadani.jpg 991.3Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics