Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMedková, Milenaen
dc.contributor.authorNavrátilová, Janaen
dc.date.accessioned2009-09-01T03:51:19Z
dc.date.available2009-09-01T03:51:19Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73367
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce „Vliv oboru Human-Computer Interaction (HCI) na uživatelské rozhraní“ pojednává o problematice interakce člověka s počítačem. Uživatelé informačních systémů a jeho psychické a fyzické schopnosti a dovednosti jsou centrem zájmu. Jelikož je HCI oborem průnikovým, věnuje se práce i dalším vědám, které přispívají k lepšímu pochopení problematiky. Dále je rozvedeno, jak se pojí HCI s informační vědou. Další část práce se týká vizualizace informací a tvorby informačních systémů. Při vytváření informačních systémů se uplatňují zásady, které jsou v práci blíže rozebírány. Poslední kapitola je aplikací výše zmiňovaných poznatků a srovná dva internetové vyhledávače (Google a MSN).cs
dc.description.abstractBachelor work „The influence of human-computer interaction on the user interface“ deals with problematics of interaction of human and computer. Users of the information systems and his physical and psychical abilitie and sklills is the center of the interest. Since HCI is multidisciplinary field the thesis also deals with science which contribute to the Berger understanding of given problematics. It also show connection between HCI and information studies. The next part deals with Information visualisation and in this part is dedicated to the planning and production of information systems. In this process the principles which are also described in the thesis are used. The last part applies the above mentioned knowledge and compares two search engines (Google and MSN).en
dc.format65 l. : il. + 1 příl. + 1 CDcs
dc.format.extent1056189 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectinformační vědacs
dc.subjectvizualizace informacícs
dc.subjectHuman-computer interactioncs
dc.subjectuživatelské rozhranícs
dc.subjectergonomicsen
dc.subjectinformation visualisationen
dc.subjectinformation scienceen
dc.subjectuser interfaceen
dc.subjectHuman-computer interactionen
dc.titleVliv oboru Human-Computer Interaction na uživatelské rozhranícs
dc.title.alternativeThe Influence of Human-Computer Interaction on the User Interfaceen
dc.title.alternativeVliv oboru Human-computer interaction na uživatelská rozhraní
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200905594cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.date.accepted2009-06-15en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department155 - Katedra aplikované informatikyen
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.thesis.degree-branchInformační a znalostní managementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisNAV225_EKF_B6209_6209R014_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam