Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovács, Janen
dc.contributor.authorChovancová, Hanaen
dc.date.accessioned2009-09-01T03:55:15Z
dc.date.available2009-09-01T03:55:15Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73382
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je rozbor stávajícího stavu podávání zlepšovacích návrhů v podniku BRANO GROUP, a. s., zejména pak v divizích DS a Tools. Cílem je navrhnout, jak navýšit počet podávaných zlepšovacích návrhů, zvýšit přehlednost a dostupnost informací v evidenci námětů. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá objasněním filozofie KAIZEN, jejich hlavních pojmů a systémů. Praktická část se poté věnuje systému zlepšovacích návrhů v BRANO GROUP, a. s. Nejprve je popsán stav zlepšovatelské aktivity v podniku a následně pak ocenění ročních úspor u vybraných zlepšovacích námětů. Všechny návrhy a doporučení, týkající se systému zlepšovacích návrhů, vychází z analýzy současného stavu a z rozhovorů se zaměstnanci organizace.cs
dc.description.abstractThe aim of thesis is analysis current state offering improvement suggestions in a company BRANO GROUP, a. s. especially in strategic business units DS and Tools. The aim is made a suggestion how to increase number of offering improvement suggestion, increasing information clarity in the records. It consists of two parts, theoretic and practical passage. Theoretic passage contains explaining philosophy KAIZEN, main definitions and systems. Practical passage is devoted to suggestion system in the company BRANO GROUP, a. s. At first it is described the state of improvement activity in the company and then it is evaluated annual savings of chosen improvement suggestions. All suggestions and recommendations, which refer to improvement suggestion system, are maked from analysis current state and from dialogs with employees of company.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent1293227 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKAIZENcs
dc.subjectsystém zlepšovacích návrhůcs
dc.subjectKAIZENen
dc.subjectimprovement suggestion systemen
dc.titleKAIZEN - neustálé zlepšování procesůcs
dc.title.alternativeKAIZEN - Continuous Improvment of Processesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200900476
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereePlšek, Josefen
dc.date.accepted2009-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department115 - Katedra managementuen
dc.contributor.consultantPlšek, Josefen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisCHO200_EKF_B6208_6208R037_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam