KAIZEN - neustálé zlepšování procesů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73382

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kovács, Jan en
dc.contributor.author Chovancová, Hana en
dc.date.accessioned 2009-09-01T03:55:15Z
dc.date.available 2009-09-01T03:55:15Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73382
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je rozbor stávajícího stavu podávání zlepšovacích návrhů v podniku BRANO GROUP, a. s., zejména pak v divizích DS a Tools. Cílem je navrhnout, jak navýšit počet podávaných zlepšovacích návrhů, zvýšit přehlednost a dostupnost informací v evidenci námětů. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá objasněním filozofie KAIZEN, jejich hlavních pojmů a systémů. Praktická část se poté věnuje systému zlepšovacích návrhů v BRANO GROUP, a. s. Nejprve je popsán stav zlepšovatelské aktivity v podniku a následně pak ocenění ročních úspor u vybraných zlepšovacích námětů. Všechny návrhy a doporučení, týkající se systému zlepšovacích návrhů, vychází z analýzy současného stavu a z rozhovorů se zaměstnanci organizace. cs
dc.description.abstract The aim of thesis is analysis current state offering improvement suggestions in a company BRANO GROUP, a. s. especially in strategic business units DS and Tools. The aim is made a suggestion how to increase number of offering improvement suggestion, increasing information clarity in the records. It consists of two parts, theoretic and practical passage. Theoretic passage contains explaining philosophy KAIZEN, main definitions and systems. Practical passage is devoted to suggestion system in the company BRANO GROUP, a. s. At first it is described the state of improvement activity in the company and then it is evaluated annual savings of chosen improvement suggestions. All suggestions and recommendations, which refer to improvement suggestion system, are maked from analysis current state and from dialogs with employees of company. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1293227 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject KAIZEN cs
dc.subject systém zlepšovacích návrhů cs
dc.subject KAIZEN en
dc.subject improvement suggestion system en
dc.title KAIZEN - neustálé zlepšování procesů cs
dc.title.alternative KAIZEN - Continuous Improvment of Processes en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200900476
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Plšek, Josef en
dc.date.accepted 2009-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 115 - Katedra managementu en
dc.contributor.consultant Plšek, Josef en
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Management cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis CHO200_EKF_B6208_6208R037_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CHO200_EKF_B6208_6208R037_2009.pdf 1.233Mb PDF View/Open
CHO200_EKF_B6208_6208R037_2009_zadani.pdf 5.017Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics