Taktické nasazení čerpací stanice MČS SIGMA 400 K1

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73670

Show simple item record


dc.contributor.advisor Jánošík, Ladislav en
dc.contributor.author Kalous, Michal en
dc.date.accessioned 2009-09-01T05:01:43Z
dc.date.available 2009-09-01T05:01:43Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73670
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zejména zhodnocením dosavadního nasazení MČS SIGMA 400 K1 v praxi. Jsou zde specifikovány jednotlivé varianty taktického nasazení a popis taktických postupů pro nasazení MČS. Dále je zde popsána mobilní technika a technické prostředky, které jsou používány při nasazení MČS. Na základě praktických poznatků je doporučena nejvhodnější mobilní technika a technické prostředky. Jsou zde také popsána technická vylepšení, která vzešla od uživatelů, především z nasazení MČS 400 K1 při zásahu na odčerpávání rozsáhlých vodních lagun v jižní Francii v prosinci roku 2003. cs
dc.description.abstract The thesis evaluates the usage of the water pump MCS SIGMA 400 K1 in practice up to now. The variety of possible usages is specified and the tactical procedures for using the water pump explained. Furthermore, the mobile machinery and technical means which facilitate the usage of the water pump are characterised. Based on practical experience, more suitable machinery and technical means are suggested. And some technical improvements are described which were proposed by the users, especially after the experience of the relief action in France when draining large water lagoons after the floods in December 2003. en
dc.format 40 l. : il. + 1 CD cs
dc.format.extent 1667150 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hasičský záchranný sbor ČR cs
dc.subject povodně cs
dc.subject záplavy cs
dc.subject mobilní čerpací stanice cs
dc.subject velkokapacitní čerpací technika cs
dc.subject mobilní technika cs
dc.subject zahraniční odřad cs
dc.subject fire and rescue brigade Czech Republic en
dc.subject floods en
dc.subject mobile pump room en
dc.subject high capacity water pumps en
dc.subject mobile machinery en
dc.subject foreign department en
dc.title Taktické nasazení čerpací stanice MČS SIGMA 400 K1 cs
dc.title.alternative The Tactical Exploitation of the Pump Room MCS SIGMA 400 K1 en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200903853 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Drozdík, Lukáš en
dc.date.accepted 2009-05-27 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis KAL296_FBI_B3908_3908R006_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAL296_FBI_B3908_3908R006_2009.pdf 1.589Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics