Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJánošík, Ladislaven
dc.contributor.authorKalous, Michalen
dc.date.accessioned2009-09-01T05:01:43Z
dc.date.available2009-09-01T05:01:43Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73670
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zejména zhodnocením dosavadního nasazení MČS SIGMA 400 K1 v praxi. Jsou zde specifikovány jednotlivé varianty taktického nasazení a popis taktických postupů pro nasazení MČS. Dále je zde popsána mobilní technika a technické prostředky, které jsou používány při nasazení MČS. Na základě praktických poznatků je doporučena nejvhodnější mobilní technika a technické prostředky. Jsou zde také popsána technická vylepšení, která vzešla od uživatelů, především z nasazení MČS 400 K1 při zásahu na odčerpávání rozsáhlých vodních lagun v jižní Francii v prosinci roku 2003.cs
dc.description.abstractThe thesis evaluates the usage of the water pump MCS SIGMA 400 K1 in practice up to now. The variety of possible usages is specified and the tactical procedures for using the water pump explained. Furthermore, the mobile machinery and technical means which facilitate the usage of the water pump are characterised. Based on practical experience, more suitable machinery and technical means are suggested. And some technical improvements are described which were proposed by the users, especially after the experience of the relief action in France when draining large water lagoons after the floods in December 2003.en
dc.format40 l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent1667150 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthasičský záchranný sbor ČRcs
dc.subjectpovodněcs
dc.subjectzáplavycs
dc.subjectmobilní čerpací stanicecs
dc.subjectvelkokapacitní čerpací technikacs
dc.subjectmobilní technikacs
dc.subjectzahraniční odřadcs
dc.subjectfire and rescue brigade Czech Republicen
dc.subjectfloodsen
dc.subjectmobile pump roomen
dc.subjecthigh capacity water pumpsen
dc.subjectmobile machineryen
dc.subjectforeign departmenten
dc.titleTaktické nasazení čerpací stanice MČS SIGMA 400 K1cs
dc.title.alternativeThe Tactical Exploitation of the Pump Room MCS SIGMA 400 K1en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903853cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeDrozdík, Lukášen
dc.date.accepted2009-05-27en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKAL296_FBI_B3908_3908R006_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam