Akustické signály vyhlášení poplachu v budovách

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73794

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bebčák, Petr en
dc.contributor.author Strnad, Bohuslav en
dc.date.accessioned 2009-09-01T05:31:14Z
dc.date.available 2009-09-01T05:31:14Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73794
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou systémů pro vyhlašování poplachu v budovách. Jsou zde shrnuty požadavky legislativy a norem na rozhlasová zařízení sloužící k zajištění plynulé evakuace osob. V jednotlivých kapitolách jsou shrnuty požadavky na zařízení domácího rozhlasu, zařízení evakuačního rozhlasu a nouzového zvukového systému. Dále byl v této práci vytvořen metodický postup pro provedení individuální a komplexní zkoušky před zahájením provozu a průběžných periodických zkoušek funkčnosti systému. cs
dc.description.abstract The Thesis deals with the promulgation of alarm systems in buildings. It summarizes the requirements of legislation and standards for broadcaster to ensure smooth evacuation of people. In each chapter summarizes the requirements for domestic broadcaster, broadcaster for evacuation and Sound system for emergency purposes. Furthermore, in this work was developed methodology for the implementation of individual and comprehensive testing before the start of the operation and ongoing periodic testing functionality of the system. en
dc.format 36 l. : il. cs
dc.format.extent 1804686 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject rozhlas cs
dc.subject evakuace cs
dc.subject nouzový zvukový systém cs
dc.subject postup zkoušky cs
dc.subject Broadcaster en
dc.subject Evacuation en
dc.subject Sound system for emergency purposes en
dc.subject test procedure en
dc.title Akustické signály vyhlášení poplachu v budovách cs
dc.title.alternative Acoustic Signals of Raising the Alarm in Buildings en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200903883 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Bebčák, Martin en
dc.date.accepted 2009-05-27 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva en
dc.contributor.consultant Šafář, Jaroslav en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis STR560_FBI_B3908_3908R006_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STR560_FBI_B3908_3908R006_2009.pdf 1.721Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics