Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBebčák, Petren
dc.contributor.authorStrnad, Bohuslaven
dc.date.accessioned2009-09-01T05:31:14Z
dc.date.available2009-09-01T05:31:14Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73794
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou systémů pro vyhlašování poplachu v budovách. Jsou zde shrnuty požadavky legislativy a norem na rozhlasová zařízení sloužící k zajištění plynulé evakuace osob. V jednotlivých kapitolách jsou shrnuty požadavky na zařízení domácího rozhlasu, zařízení evakuačního rozhlasu a nouzového zvukového systému. Dále byl v této práci vytvořen metodický postup pro provedení individuální a komplexní zkoušky před zahájením provozu a průběžných periodických zkoušek funkčnosti systému.cs
dc.description.abstractThe Thesis deals with the promulgation of alarm systems in buildings. It summarizes the requirements of legislation and standards for broadcaster to ensure smooth evacuation of people. In each chapter summarizes the requirements for domestic broadcaster, broadcaster for evacuation and Sound system for emergency purposes. Furthermore, in this work was developed methodology for the implementation of individual and comprehensive testing before the start of the operation and ongoing periodic testing functionality of the system.en
dc.format36 l. : il.cs
dc.format.extent1804686 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrozhlascs
dc.subjectevakuacecs
dc.subjectnouzový zvukový systémcs
dc.subjectpostup zkouškycs
dc.subjectBroadcasteren
dc.subjectEvacuationen
dc.subjectSound system for emergency purposesen
dc.subjecttest procedureen
dc.titleAkustické signály vyhlášení poplachu v budováchcs
dc.title.alternativeAcoustic Signals of Raising the Alarm in Buildingsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903883cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeBebčák, Martinen
dc.date.accepted2009-05-27en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.contributor.consultantŠafář, Jaroslaven
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSTR560_FBI_B3908_3908R006_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam