Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMarek, Martinen
dc.contributor.authorHolčáková, Reginaen
dc.date.accessioned2009-09-01T06:25:05Z
dc.date.available2009-09-01T06:25:05Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73990
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výpočtem oteplení typového trakčního odpojovače VN metodou konečných prvků při působení především zkratových proudů. V teoretické části je proveden rozbor odpojovačů, tepelných a silových účinků elektrického proudu. Obsahem teoretického rozboru je charakteristika a provedení odpojovačů, popis jednotlivých typů odpojovačů a jejich parametry. Dále následují kapitoly, které obsahují popis dlouhodobého a krátkodobého oteplení, vznik elektrodynamických sil a jejich charakteristiku. Druhá část této práce se již zaměřuje na konkrétní typy trakčních odpojovačů a na popis řešeného odpojovače. Stěžejní částí této práce jsou výsledkové přehledy PC simulací, které jsou provedeny jednak pro oteplení kontaktní nože a jednak pro oteplení celého odpojovače.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the calculation of the standard HV traction disconnector warming up. A finite element method is used for calculating the effect of short-circuit currents. The theoretical part of this thesis deals with the analysis of disconnectors and thermal and power effects of electric current. Theoretical analysis discusses characteristic and design of disconnectors, a description of specific types of disconnectors and their parameters. Additional chapters follow, describing long and short-term warming up, the inception of electrodynamic forces and their characteristic. The second part of this thesis deals with specific types of traction disconnectors and description of the solved disconnector. Results of PC simulations, performed for warming up of the contact knife and of the whole disconnector, are considered to be the fundamental achievements of this thesis.en
dc.format61 l. : il. + 1 DVDcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkontaktní stykcs
dc.subjectharmonická analýzacs
dc.subjectrezistivitacs
dc.subjecttransientní analýzacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectsteady-state analýzacs
dc.subjectoteplenícs
dc.subjectodpojovačcs
dc.subjectkontaktní nůžcs
dc.subjectharmonic analysisen
dc.subjecttransient analysisen
dc.subjectsteady-state analysisen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectresistivityen
dc.subjectrated currenten
dc.subjectshort-circuit currenten
dc.subjectwarming upen
dc.subjectcontacten
dc.subjectcontact knifeen
dc.subjectdisconnectoren
dc.titleModelová FEM analýza oteplení typového VN odpojovačecs
dc.title.alternativeFEM Heating Analyse of types HV disconnectoren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904896cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKačor, Petren
dc.date.accepted2009-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department451 - Katedra elektroenergetikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisHOL508_FEI_N2649_3907T001_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam