Modelová FEM analýza oteplení typového VN odpojovače

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73990

Show simple item record


dc.contributor.advisor Marek, Martin en
dc.contributor.author Holčáková, Regina en
dc.date.accessioned 2009-09-01T06:25:05Z
dc.date.available 2009-09-01T06:25:05Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73990
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá výpočtem oteplení typového trakčního odpojovače VN metodou konečných prvků při působení především zkratových proudů. V teoretické části je proveden rozbor odpojovačů, tepelných a silových účinků elektrického proudu. Obsahem teoretického rozboru je charakteristika a provedení odpojovačů, popis jednotlivých typů odpojovačů a jejich parametry. Dále následují kapitoly, které obsahují popis dlouhodobého a krátkodobého oteplení, vznik elektrodynamických sil a jejich charakteristiku. Druhá část této práce se již zaměřuje na konkrétní typy trakčních odpojovačů a na popis řešeného odpojovače. Stěžejní částí této práce jsou výsledkové přehledy PC simulací, které jsou provedeny jednak pro oteplení kontaktní nože a jednak pro oteplení celého odpojovače. cs
dc.description.abstract This thesis focuses on the calculation of the standard HV traction disconnector warming up. A finite element method is used for calculating the effect of short-circuit currents. The theoretical part of this thesis deals with the analysis of disconnectors and thermal and power effects of electric current. Theoretical analysis discusses characteristic and design of disconnectors, a description of specific types of disconnectors and their parameters. Additional chapters follow, describing long and short-term warming up, the inception of electrodynamic forces and their characteristic. The second part of this thesis deals with specific types of traction disconnectors and description of the solved disconnector. Results of PC simulations, performed for warming up of the contact knife and of the whole disconnector, are considered to be the fundamental achievements of this thesis. en
dc.format 61 l. : il. + 1 DVD cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject steady-state analýza cs
dc.subject kontaktní styk cs
dc.subject metoda konečných prvků cs
dc.subject kontaktní nůž cs
dc.subject transientní analýza cs
dc.subject oteplení cs
dc.subject rezistivita cs
dc.subject harmonická analýza cs
dc.subject odpojovač cs
dc.subject steady-state analysis en
dc.subject warming up en
dc.subject short-circuit current en
dc.subject rated current en
dc.subject resistivity en
dc.subject finite element method en
dc.subject transient analysis en
dc.subject harmonic analysis en
dc.subject disconnector en
dc.subject contact knife en
dc.subject contact en
dc.title Modelová FEM analýza oteplení typového VN odpojovače cs
dc.title.alternative FEM Heating Analyse of types HV disconnector en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200904896 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Kačor, Petr en
dc.date.accepted 2009-06-03 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 451 - Katedra elektroenergetiky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis HOL508_FEI_N2649_3907T001_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics