Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMarek, Martinen
dc.contributor.authorTomeček, Karelen
dc.date.accessioned2009-09-01T06:26:28Z
dc.date.available2009-09-01T06:26:28Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73996
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení tepla v kapalinách a principem jejich šíření. Nejčastěji se toho to jevu využívá pro chlazení. V našem případě je chladící médium olej, který je nejčastěji využívaný prochlazení právě samotných transformátorů. Jednotlivé kapitoly se postupně zabývají transformátory, jejich činností a významu jejich chlazení. Další samostatná kapitola je pak věnována transformátorovým olejům, jejich významným parametrům a důležitosti jejich ošetřování a zkoušení. V části nazvané princip sdílení tepla se dočteme o druzích tepla, jejich přenosu a významu proudění. Poslední velká kapitola je věnována praktické úloze, simulaci ohřevu oleje a jeho proudění. Jsou zde zpracovány grafické výsledky a porovnání s měřením provedeným v praxi.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with heat in liquids and the principle of dissemination. The most common phenomenon which it uses for cooling. In our case the coolant oil which is frequently used prochlazení just the transformers. Individual chapters deal with the gradually transformers their activities and the importance of their cooling. Another chapter is devoted to transformer oil the important parameters and the importance of their treatment and testing. In the known principle of heat tells us about the types of heat transfer and flow of meaning. The last chapter is devoted to major practical role simulation of heating oil and its flow. There are image processed and the results compared with measurements made in practice.en
dc.format54, [13] l. : il.cs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttransformátorový olejcs
dc.subjectproudění kapaliny.cs
dc.subjectkonvekcecs
dc.subjectsdílení teplacs
dc.subjectelektrické teplocs
dc.subjecttepelné účinky elektrického prouducs
dc.subjectzkoušení olejecs
dc.subjectošetřování olejecs
dc.subjectchlazení olejecs
dc.subjectčinnost transformátorucs
dc.subjectkonstrukce transformátorucs
dc.subjectTransformátorcs
dc.subjectfunction of the transformeren
dc.subjectrefrigeration oilsen
dc.subjecttransformer oilsen
dc.subjectconvectionen
dc.subjectheaten
dc.subjectelectricityen
dc.subjectheaten
dc.subjectthermal effects of electric currenten
dc.subjectthe liquid flow.en
dc.subjectTransformeren
dc.subjectthe transformer designen
dc.subjectoil testingen
dc.subjectoil treatmenten
dc.titleModelová simulace oteplení cívky v oleji s respektováním prouděnícs
dc.title.alternativeModels Analyses of Coil Heating in Oil with Respect Flow Effecten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904915cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKačor, Petren
dc.date.accepted2009-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department451 - Katedra elektroenergetikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisTOM447_FEI_N2649_3907T001_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam