Modelová simulace oteplení cívky v oleji s respektováním proudění

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73996

Show simple item record


dc.contributor.advisor Marek, Martin en
dc.contributor.author Tomeček, Karel en
dc.date.accessioned 2009-09-01T06:26:28Z
dc.date.available 2009-09-01T06:26:28Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73996
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení tepla v kapalinách a principem jejich šíření. Nejčastěji se toho to jevu využívá pro chlazení. V našem případě je chladící médium olej, který je nejčastěji využívaný prochlazení právě samotných transformátorů. Jednotlivé kapitoly se postupně zabývají transformátory, jejich činností a významu jejich chlazení. Další samostatná kapitola je pak věnována transformátorovým olejům, jejich významným parametrům a důležitosti jejich ošetřování a zkoušení. V části nazvané princip sdílení tepla se dočteme o druzích tepla, jejich přenosu a významu proudění. Poslední velká kapitola je věnována praktické úloze, simulaci ohřevu oleje a jeho proudění. Jsou zde zpracovány grafické výsledky a porovnání s měřením provedeným v praxi. cs
dc.description.abstract This thesis deals with heat in liquids and the principle of dissemination. The most common phenomenon which it uses for cooling. In our case the coolant oil which is frequently used prochlazení just the transformers. Individual chapters deal with the gradually transformers their activities and the importance of their cooling. Another chapter is devoted to transformer oil the important parameters and the importance of their treatment and testing. In the known principle of heat tells us about the types of heat transfer and flow of meaning. The last chapter is devoted to major practical role simulation of heating oil and its flow. There are image processed and the results compared with measurements made in practice. en
dc.format 54, [13] l. : il. cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject transformátorový olej cs
dc.subject Transformátor cs
dc.subject konstrukce transformátoru cs
dc.subject činnost transformátoru cs
dc.subject chlazení oleje cs
dc.subject ošetřování oleje cs
dc.subject zkoušení oleje cs
dc.subject tepelné účinky elektrického proudu cs
dc.subject elektrické teplo cs
dc.subject sdílení tepla cs
dc.subject konvekce cs
dc.subject proudění kapaliny. cs
dc.subject convection en
dc.subject the transformer design en
dc.subject electricity en
dc.subject heat en
dc.subject the liquid flow. en
dc.subject function of the transformer en
dc.subject transformer oils en
dc.subject refrigeration oils en
dc.subject Transformer en
dc.subject oil treatment en
dc.subject oil testing en
dc.subject thermal effects of electric current en
dc.subject heat en
dc.title Modelová simulace oteplení cívky v oleji s respektováním proudění cs
dc.title.alternative Models Analyses of Coil Heating in Oil with Respect Flow Effect en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200904915 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Kačor, Petr en
dc.date.accepted 2009-06-03 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 451 - Katedra elektroenergetiky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis TOM447_FEI_N2649_3907T001_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics