Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorUnucka, Janen
dc.contributor.authorPotančok, Pavolen
dc.date.accessioned2009-09-01T07:25:01Z
dc.date.available2009-09-01T07:25:01Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74224
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractPráca sa zaoberá analýzou fluviálno-geomorfologických procesov v povodí Olše s použitím hydrodynamických modelov. Popisujem v nej tvorbu hydrodynamických modelov, ktoré sú použité pri segmentácii vodného toku, na základe metodiky Hierarchickej klasifikácie morfológie riek (angl. River Morphology Hierarchical Classification, RMHC). Pri klasifikácii som vychádzal z hydrodynamického modelu HECRAS a modelu transportu sedimentov MIKE 11. Ako záujmové územie som vybral povodie rieky Stonávky.cs
dc.description.abstractThis work deals with the analysis of fluvial-geomorphological processes in the Olše watershed using hydrodynamic models. I describe the creation of hydrodynamic models, which are used in the segmentation of the watercourse, on the basis of a River Morphology Hierarchical classification methodology. For the classification I used the hydrodynamic model HEC-RAS and the sediment transport model MIKE 11. Stonávka watershed was my studded area.en
dc.format63, [10] l. : il.cs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectHEC-RAScs
dc.subjectRMHCcs
dc.subjectpovodie Stonávkycs
dc.subjectMIKE 11cs
dc.subjectGIScs
dc.subjecthydrodynamický modelcs
dc.subjectGISen
dc.subjectMIKE 11en
dc.subjectHEC-RASen
dc.subjecthydrodynamic modelen
dc.subjectRMHCen
dc.subjectStonávka watersheden
dc.titleAnalýza fluviálně-geomorfologických procesů v povodí Olše s pomocí hydrodynamických modelůcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Fluvial-geomorphologic processes in the Olse Basin with the Hydrodynamic Models Supporten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904682cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeŠír, Borisen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department548 - Institut geoinformatikyen
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPOT072_HGF_N3646_3602T002_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam