Analýza fluviálně-geomorfologických procesů v povodí Olše s pomocí hydrodynamických modelů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74224

Show simple item record


dc.contributor.advisor Unucka, Jan en
dc.contributor.author Potančok, Pavol en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:25:01Z
dc.date.available 2009-09-01T07:25:01Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74224
dc.description.abstract Práca sa zaoberá analýzou fluviálno-geomorfologických procesov v povodí Olše s použitím hydrodynamických modelov. Popisujem v nej tvorbu hydrodynamických modelov, ktoré sú použité pri segmentácii vodného toku, na základe metodiky Hierarchickej klasifikácie morfológie riek (angl. River Morphology Hierarchical Classification, RMHC). Pri klasifikácii som vychádzal z hydrodynamického modelu HECRAS a modelu transportu sedimentov MIKE 11. Ako záujmové územie som vybral povodie rieky Stonávky. cs
dc.description.abstract This work deals with the analysis of fluvial-geomorphological processes in the Olše watershed using hydrodynamic models. I describe the creation of hydrodynamic models, which are used in the segmentation of the watercourse, on the basis of a River Morphology Hierarchical classification methodology. For the classification I used the hydrodynamic model HEC-RAS and the sediment transport model MIKE 11. Stonávka watershed was my studded area. en
dc.format 63, [10] l. : il. cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject HEC-RAS cs
dc.subject MIKE 11 cs
dc.subject hydrodynamický model cs
dc.subject GIS cs
dc.subject povodie Stonávky cs
dc.subject RMHC cs
dc.subject Stonávka watershed en
dc.subject GIS en
dc.subject RMHC en
dc.subject hydrodynamic model en
dc.subject HEC-RAS en
dc.subject MIKE 11 en
dc.title Analýza fluviálně-geomorfologických procesů v povodí Olše s pomocí hydrodynamických modelů cs
dc.title.alternative Analysis of the Fluvial-geomorphologic processes in the Olse Basin with the Hydrodynamic Models Support en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200904682 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Šír, Boris en
dc.date.accepted 2009-06-02 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 548 - Institut geoinformatiky en
dc.thesis.degree-program Geodézie a kartografie cs
dc.thesis.degree-branch Geoinformatika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis POT072_HGF_N3646_3602T002_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics