Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLapčík, Vladimíren
dc.contributor.authorMokrý, Janen
dc.date.accessioned2009-09-01T07:32:52Z
dc.date.available2009-09-01T07:32:52Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74246
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou životního cyklu koksu. V první části je popsána metoda LCA a její přínosy a použití v praxi. Následně jsou stanoveny kritéria pro vypracování studie LCA. V další části jsou shrnuty vstupy a výstupy v rámci hodnocených jednotlivých etap a to od samotné těžby uhlí, přes výrobu koksu až po použití v aglomeraci. Za pomocí získaných údajů jsou provedeny analýzy vlivů na životní prostředí, a to příspěvky ke: globálnímu oteplování, acidifikaci, produkci odpadů a fotochemickému ozónu. V závěru je pak vyhodnocena problematická etapa a její hlavní emise, s návrhem ke snížení důležitých emisí.cs
dc.description.abstractThis publication deals with Life Cycle Assessment of coke. The first part describes the method of LCA and its benefits and practical application. Following are the qualifying criteria for a study LCA. The next section summarizes the inputs and outputs under various stages of evaluation and from its own coal mines, through the production of coke to use in the agglomeration. With the help of the data analysis are carried out environmental impact and contributions to: global warming, acidification, waste and photochemical ozone. The conclusion is then evaluated and problematic phase of its main issue, the proposal to reduce the relevant emissions.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent934157 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectemisecs
dc.subjectBreffcs
dc.subjectkokscs
dc.subjectuhlícs
dc.subjectLCAcs
dc.subjectaglomeracecs
dc.subjectvlivy na životní prostředícs
dc.subjectinventarizační analýzacs
dc.subjectBreffen
dc.subjectLCAen
dc.subjectenvironmental impacten
dc.subjectinventory analysisen
dc.subjectemissionsen
dc.subjectagglomerationen
dc.subjectcokeen
dc.subjectcoalen
dc.titleŽivotní cyklus koksucs
dc.title.alternativeLife-Cycle of Cokeen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200901496cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeBečková, Danielaen
dc.date.accepted2009-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální managementcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisMOK047_HGF_N2102_6208T031_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam