Životní cyklus koksu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74246

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lapčík, Vladimír en
dc.contributor.author Mokrý, Jan en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:32:52Z
dc.date.available 2009-09-01T07:32:52Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74246
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou životního cyklu koksu. V první části je popsána metoda LCA a její přínosy a použití v praxi. Následně jsou stanoveny kritéria pro vypracování studie LCA. V další části jsou shrnuty vstupy a výstupy v rámci hodnocených jednotlivých etap a to od samotné těžby uhlí, přes výrobu koksu až po použití v aglomeraci. Za pomocí získaných údajů jsou provedeny analýzy vlivů na životní prostředí, a to příspěvky ke: globálnímu oteplování, acidifikaci, produkci odpadů a fotochemickému ozónu. V závěru je pak vyhodnocena problematická etapa a její hlavní emise, s návrhem ke snížení důležitých emisí. cs
dc.description.abstract This publication deals with Life Cycle Assessment of coke. The first part describes the method of LCA and its benefits and practical application. Following are the qualifying criteria for a study LCA. The next section summarizes the inputs and outputs under various stages of evaluation and from its own coal mines, through the production of coke to use in the agglomeration. With the help of the data analysis are carried out environmental impact and contributions to: global warming, acidification, waste and photochemical ozone. The conclusion is then evaluated and problematic phase of its main issue, the proposal to reduce the relevant emissions. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 934157 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject LCA cs
dc.subject uhlí cs
dc.subject aglomerace cs
dc.subject Breff cs
dc.subject vlivy na životní prostředí cs
dc.subject inventarizační analýza cs
dc.subject koks cs
dc.subject emise cs
dc.subject emissions en
dc.subject coal en
dc.subject coke en
dc.subject agglomeration en
dc.subject inventory analysis en
dc.subject LCA en
dc.subject Breff en
dc.subject environmental impact en
dc.title Životní cyklus koksu cs
dc.title.alternative Life-Cycle of Coke en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200901496 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Bečková, Daniela en
dc.date.accepted 2009-06-01 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální management cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis MOK047_HGF_N2102_6208T031_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MOK047_HGF_N2102_6208T031_2009.pdf 912.2Kb PDF View/Open
MOK047_HGF_N2102_6208T031_2009_zadani.jpg 656.0Kb JPEG image Thumbnail
MOK047_HGF_N2102_6208T031_2009_priloha.xls 203.5Kb Microsoft Excel View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics