Show simple item record

dc.contributor.advisorMarschalko, Marianen
dc.contributor.authorKřístková, Veronikaen
dc.date.accessioned2009-09-01T07:51:01Z
dc.date.available2009-09-01T07:51:01Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74322
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dynamickou penetrací představující polní průzkumnou metodu, při které se na základě odporu při vnikání soutyčí opatřeného hrotem do zkoumaných zemin, zjišťují jejich vybrané fyzikální nebo mechanické vlastnosti a rozhraní vrstev. Dynamická penetrace se provádí zarážením soutyčí údery beranu a zaznamenává se počet úderů potřebných na vniknutí soutyčí o předepsané délce. Měřenou charakeristikou je měrný dynamický penetrační odpor, který představuje odpor hrotu při dynamické penetrační zkoušce. Lokalizace studie je vázáná na vybrané části Ostravské pánve, pro potřeby zlepšení možnosti inženýrskogeologického průzkumu v této oblasti, přičemž byly studovány typické dynamické odpory pto odpovídající třídy základových půd.cs
dc.description.abstractThe thesis treat of dynamic penetratiton which representative field exploratory method. On the basis rezistence penetrating rods into surveyed soil, we make an inqairy physical properties of rock and mechanical peoperties of rock. The dynamic penetration realize of blow on the driveweight rods and recording needs number hits for penetration rods. The measured characterization is specific dynamic penetration rezistence. The study lokalization is in chosen part of Ostrava Basin for needs improvement engineering geological investigation. It was the evaluation of typical dynamic rezistence for corresponding class foundation soils.en
dc.format50 l. : il.cs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinženýrskogeologický průzkumcs
dc.subjectOstravská pánevcs
dc.subjectdynamická penetracecs
dc.subjectengineering geological investigationen
dc.subjectOstrava Basinen
dc.subjectdynamic penetrationen
dc.titleDynamická penetrace jako důležitý nástroj inženýrskogeologického průzkumucs
dc.title.alternativeDynamic Penetration as an Important Instrument of Engineering Geological Investigationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200905130cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKovář, Luděken
dc.date.accepted2009-06-04en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKRI237_HGF_N2110_2101T003_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record