Dynamická penetrace jako důležitý nástroj inženýrskogeologického průzkumu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74322

Show simple item record


dc.contributor.advisor Marschalko, Marian en
dc.contributor.author Křístková, Veronika en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:51:01Z
dc.date.available 2009-09-01T07:51:01Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74322
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá dynamickou penetrací představující polní průzkumnou metodu, při které se na základě odporu při vnikání soutyčí opatřeného hrotem do zkoumaných zemin, zjišťují jejich vybrané fyzikální nebo mechanické vlastnosti a rozhraní vrstev. Dynamická penetrace se provádí zarážením soutyčí údery beranu a zaznamenává se počet úderů potřebných na vniknutí soutyčí o předepsané délce. Měřenou charakeristikou je měrný dynamický penetrační odpor, který představuje odpor hrotu při dynamické penetrační zkoušce. Lokalizace studie je vázáná na vybrané části Ostravské pánve, pro potřeby zlepšení možnosti inženýrskogeologického průzkumu v této oblasti, přičemž byly studovány typické dynamické odpory pto odpovídající třídy základových půd. cs
dc.description.abstract The thesis treat of dynamic penetratiton which representative field exploratory method. On the basis rezistence penetrating rods into surveyed soil, we make an inqairy physical properties of rock and mechanical peoperties of rock. The dynamic penetration realize of blow on the driveweight rods and recording needs number hits for penetration rods. The measured characterization is specific dynamic penetration rezistence. The study lokalization is in chosen part of Ostrava Basin for needs improvement engineering geological investigation. It was the evaluation of typical dynamic rezistence for corresponding class foundation soils. en
dc.format 50 l. : il. cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject dynamická penetrace cs
dc.subject Ostravská pánev cs
dc.subject inženýrskogeologický průzkum cs
dc.subject engineering geological investigation en
dc.subject dynamic penetration en
dc.subject Ostrava Basin en
dc.title Dynamická penetrace jako důležitý nástroj inženýrskogeologického průzkumu cs
dc.title.alternative Dynamic Penetration as an Important Instrument of Engineering Geological Investigation en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200905130 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Kovář, Luděk en
dc.date.accepted 2009-06-04 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství en
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KRI237_HGF_N2110_2101T003_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics