PROBLEMATIKA INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO NENÁROČNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74323

Show simple item record


dc.contributor.advisor Lahuta, Hynek en
dc.contributor.author Závěšická, Hana en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:51:13Z
dc.date.available 2009-09-01T07:51:13Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74323
dc.description.abstract V předložené práci je zpracována problematika zakládání a průzkumu u nenáročných stavebních konstrukcí a jsou navrženy příklady možných průzkumných prací. První část pojednává o geotechnickém průzkumu základové půdy, o jejich zvláštnostech, cílech průzkumu, normách, geotechnických kategoriích. Ve druhé části se nachází přehled geologických a dalších přírodních poměrů zajmového území obce Palkovice. V další části je zpracováno zhodnocení základových poměrů a příklady možných průzkumných prací. Čtvrtá část je zaměřena na doplňkové metody pro správné založení a alternativní zdroje energie pro rodinný dům. Na závěr práce je zařazeno zhodnocení dosažených výsledků. cs
dc.description.abstract This thesis treats of an overview of problems of subsoil exploration for unsophisticated foundation contructions and examples of possible explorative tasks are suggested. In the first part there are information about geotechnical exploration of foundation soil, about its peculiarities, about aims of exploration, about standards, geotechnical categories. In the second part there is an overview of geological and another natural conditions of village Palkovice where the exploration was realized. Next part practically verifies the estimation of foundation contiditions and examples of possible explorative tasks. The fourth part takes aim at additional methods for correct foundation and alternative energy resources for a family house. In the end of the thesis there is an evaluation of achieved results. en
dc.format 83 l. : il., mapy + 1 CD cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject geotechnický průzkum cs
dc.subject dynamická penetrace cs
dc.subject zakladání staveb cs
dc.subject tepelná čerpadla cs
dc.subject geotechnical exploration en
dc.subject dynamic penetration en
dc.subject foundation engineering en
dc.subject heat pumps en
dc.title PROBLEMATIKA INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU PRO NENÁROČNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE cs
dc.title.alternative Problems of subsoil exploration for unsophisticated foundation construction en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200905089 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Horáková, Iva en
dc.date.accepted 2009-06-04 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství en
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis ZAV096_HGF_N2110_2101T003_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics