Potřeby měření vlhkosti na mezi tekutosti v inženýrské geologii

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74325

Show simple item record


dc.contributor.advisor Marschalko, Marian en
dc.contributor.author Franková, Radka en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:51:45Z
dc.date.available 2009-09-01T07:51:45Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74325
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je korelační analýza mezi metodikou stanovení vlhkosti na mezi tekutosti pomocí Casagrandeho misky dle starší ČSN 72 1014 a metodikou založenou na principu kuželové zkoušky dle nově implementované ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (721007). To umožňuje lepší návaznost využití průzkumů, jež byly realizovány pro účely zakládání staveb v minulosti na nově prováděné inženýrsko-geologické průzkumy dle evropské normy. Laboratorní práce byly realizovány ve dvou oddělených etapách. V první etapě s asistencí laboranta s mnohaletými zkušenostmi a ve druhé s účastí realizátora, přičemž první skupina byla vybrána za referenční skupinu pro korelační analýzu. Práce pojednává také o obtížnosti vykonávání zkoušky přesně dle jejího zadání v nové evropské normě a o zvyklostech laboratoří. cs
dc.description.abstract The aim of this diploma thesis is correlation analysis between methodic of determination moisture of liquid limit by Casagrande’s scale according to older ČSN 72 1014 and between methodic based on principles of cone penetration test according to new implemented ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (721007). It enables better sequence of exploration’s usage which was realized for purposes of foundation engineering in the past to a new implementation engineering – geologic investigations according to a European Standard. Laboratory tests were realized in two separate periods. In first period it was engaged with assistance of analyst with multiyear experiences and second one with interest of implementer whereas first group was choose as reference group for correlation analysis. This work also deals with difficult of test’s practice exactly according to its setting in new European Standard and with conventions of laboratories. en
dc.format 85 l. : il. cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Vlhkost na mezi tekutosti cs
dc.subject inženýrská geologie cs
dc.subject Ostravská pánev cs
dc.subject Ostrava Basin en
dc.subject Moisture of liquid limit en
dc.subject Engineering geology en
dc.title Potřeby měření vlhkosti na mezi tekutosti v inženýrské geologii cs
dc.title.alternative Needs of Measurement Moisture on the Liquid Limit in Engineering Geology en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200905127 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Kovář, Luděk en
dc.date.accepted 2009-06-04 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství en
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis FRA096_HGF_N2110_2101T003_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics