Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNováková, Janaen
dc.contributor.authorŠálek, Filipen
dc.date.accessioned2009-09-01T08:07:44Z
dc.date.available2009-09-01T08:07:44Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74376
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractV předkládané diplomové práci se zaobírám funkcí břehových porostů v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky. Nejprve je zpracována základní charakteristika o daném území a následně o funkcích břehových porostů. Především se jedná o funkci samočištění a úlohy břehových porostů při tomto procesu. Na základě laboratorních měření a výsledků bylo zjištěno, že dochází k silné eliminaci znečištění odpadních vod vypouštěných do uměle vytvořeného mokřadu v přírodní rezervaci. Dále je zde vyhodnocen stav břehových porostů toku Štěpánky protékající tímto územím a proveden návrh ke zlepšení jejich funkcí.cs
dc.description.abstractIn this thesis is function of littoral vegetation in the nature preserve Koutske and Zabrezske meadows solved. At the first part, basic characteristic of interest area and function littoral vegetation are described. The thesis is focused on a self purification of local water and the task of littoral vegetation participated in the process is stressed. According to laboratory measurements and its results were considered evident elimination of the waste water contamination let in to the discussed area. Furthermore, the littoral vegetation condition has been evaluated and improvement proposal of its function has been draft.en
dc.format89 l. : il. + 1 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3619587 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbřehové porostycs
dc.subjectpřírodní rezervace Koutské a Zábřežské loukycs
dc.subjectsamočištěnícs
dc.subjectkořenová čistírna odpadních vodcs
dc.subjectříčka Štěpánkacs
dc.subjectmokřadycs
dc.subjectlittoral vegetationen
dc.subjectnature preserve Koutske and Zabrezske meadowsen
dc.subjectself purificationen
dc.subjectreed bed treatment platnen
dc.subjectStepanka streamen
dc.subjectwetlandsen
dc.titleFunkce břehových porostů v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské loukycs
dc.title.alternativeFunction of Littoral Vegetation in Nature Preserve Area Koutské a Zábřežské louky.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000114cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKupka, Jiříen
dc.date.accepted2009-06-04en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSAL140_HGF_N2102_3904T005_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam