Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlach, Oldřichen
dc.contributor.authorŠťastný, Lukášen
dc.date.accessioned2009-09-01T08:18:27Z
dc.date.available2009-09-01T08:18:27Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74407
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractOtázka udržitelného rozvoje a využití všech možných dostupných způsobů pro energetické účely je velmi aktuální. V této práci se soustředím na obnovitelný zdroj energie, kterým je biomasa a ve kterém vidím velký přínos nejen pro životní prostředí, ale např. i pro využití „přebytečné zemědělské půdy“, což by bylo velkým přínosem pro zemědělce, kteří se v současné době potýkají s nemalými problémy. Danou problematiku OZE řeším ve společnosti Teplo Braňany s.r.o., která v současné době pro své potřeby využívá aditivovaný hruboprach. V dané diplomové práci chci porovnat ceny tepla současného a nově vybudovaného zařízení pro spalování OZE, zjistit, zda se v dané společnosti přechod na jiný zdroj vyplatí a zda je realizovatelný.cs
dc.description.abstractThe issue of sustainable development and utilization of all possible methods for energetic purposes is very popular nowadays. This thesis is focused on renewable power resource - the biomass which I consider to be a great contribution for the living environment as well as for “redundant agricultural land” utilization. That would be a considerable benefit for agrarians, who are facing up against many problems. The task of OZE is applied to a company Teplo Braňany Ltd. which makes a use of ingredient rudecoverts for its own need. My intention is to compare heating costs of current and newly constructed equipment for OZE combustion and to find out whether the transition to a different source would be feasible and profitable.en
dc.format67 s. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent1774344 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbiomasacs
dc.subjectobnovitelný zdroj energiecs
dc.subjectteplárenstvícs
dc.subjectbiomassen
dc.subjectrenewable resource energyen
dc.subjectheating plant industryen
dc.titleAnalýza využití biopaliv v teplárenském průmyslu s možností aplikace ve společnosti Teplo Braňany, s.r.o.cs
dc.title.alternativeBiofuel Utilisation Analysis in Thermal Power Industry with Possibility of it'ş Application in Teplo Braňany, s. r. o.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904212cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeSemanová, Evaen
dc.date.accepted2009-06-05en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSTA669_HGF_N2102_2102T003_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam