Analýza využití biopaliv v teplárenském průmyslu s možností aplikace ve společnosti Teplo Braňany, s.r.o.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74407

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vlach, Oldřich en
dc.contributor.author Šťastný, Lukáš en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:18:27Z
dc.date.available 2009-09-01T08:18:27Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74407
dc.description.abstract Otázka udržitelného rozvoje a využití všech možných dostupných způsobů pro energetické účely je velmi aktuální. V této práci se soustředím na obnovitelný zdroj energie, kterým je biomasa a ve kterém vidím velký přínos nejen pro životní prostředí, ale např. i pro využití „přebytečné zemědělské půdy“, což by bylo velkým přínosem pro zemědělce, kteří se v současné době potýkají s nemalými problémy. Danou problematiku OZE řeším ve společnosti Teplo Braňany s.r.o., která v současné době pro své potřeby využívá aditivovaný hruboprach. V dané diplomové práci chci porovnat ceny tepla současného a nově vybudovaného zařízení pro spalování OZE, zjistit, zda se v dané společnosti přechod na jiný zdroj vyplatí a zda je realizovatelný. cs
dc.description.abstract The issue of sustainable development and utilization of all possible methods for energetic purposes is very popular nowadays. This thesis is focused on renewable power resource - the biomass which I consider to be a great contribution for the living environment as well as for “redundant agricultural land” utilization. That would be a considerable benefit for agrarians, who are facing up against many problems. The task of OZE is applied to a company Teplo Braňany Ltd. which makes a use of ingredient rudecoverts for its own need. My intention is to compare heating costs of current and newly constructed equipment for OZE combustion and to find out whether the transition to a different source would be feasible and profitable. en
dc.format 67 s. : il. + 1 CD cs
dc.format.extent 1774344 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject biomasa cs
dc.subject obnovitelný zdroj energie cs
dc.subject teplárenství cs
dc.subject biomass en
dc.subject renewable resource energy en
dc.subject heating plant industry en
dc.title Analýza využití biopaliv v teplárenském průmyslu s možností aplikace ve společnosti Teplo Braňany, s.r.o. cs
dc.title.alternative Biofuel Utilisation Analysis in Thermal Power Industry with Possibility of it'ş Application in Teplo Braňany, s. r. o. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200904212 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Semanová, Eva en
dc.date.accepted 2009-06-05 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Komerční inženýrství v oblasti surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis STA669_HGF_N2102_2102T003_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STA669_HGF_N2102_2102T003_2009.pdf 1.692Mb PDF View/Open
STA669_HGF_N2102_2102T003_2009_zadani.pdf 5.984Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics