Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDvořáček, Jaroslaven
dc.contributor.authorVáchal, Petren
dc.date.accessioned2009-09-01T08:35:18Z
dc.date.available2009-09-01T08:35:18Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74472
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractTato diplomová práce si klade za cíl popsat a zanalyzovat finanční situaci společnosti KOOL Trading, spol. s r.o. Finanční analýza a její metody v současnosti představují široce uznávané a užívané způsoby ke stanovení ekonomického „zdraví“ podniku. První část práce pojednává o situaci v letech 2001-2005, část druhá podrobněji analyzuje účetní období 2006-2007. Analýza hlouběji rozebírá základní účetní výkazy – rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Na závěr jsou dle vypočtených ukazatelů, vzneseny návrhy a doporučení k udržení pozitivního či k odstranění negativního vývoje firmy.cs
dc.description.abstractThis thesis describes and analyzes the financial situation of the firm KOOL Trading ltd. Financial analysis and the actual methods being used currently represent widely accepted and used methods to determine the economic "health" of the company. The first half of this thesis deals with the situation during the 2001-2005 period. The second half analyzes the 2006-2007 term in detail. This analysis further examines the three basic financial statements: balance sheet, profit and loss. Finally, according to calculated indicators, there are proposals and recommendations on maintaining the positive and removal of the negative development of the company.en
dc.format56 l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent1031755 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisků a ztrátcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and lossen
dc.titleFinanční analýza firmy KOOL Trading spol. s r.o.cs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of the Firm Kool Trading Ltden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904938cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeHótová, Renátaen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisVAC219_HGF_N2102_2102T001_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam