Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSousedíková, Radmilaen
dc.contributor.authorKopta, Františeken
dc.date.accessioned2009-09-01T08:42:33Z
dc.date.available2009-09-01T08:42:33Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74498
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractRůst zadluženosti domácností v České republice, ale i ve světovém měřítku, hraje ve světové ekonomice velice důležitou roli. Z tohoto hlediska je tato práce zaměřena na analýzu potenciálního růstu zadluženosti domácností v České republice a poukazuje na její ekonomické příčiny a rizika. Tato práce je pojata jako pohled ze shora na možné projevy vlivu jednotlivého člena rodiny na růst zadluženosti a poukazuje na hlavní principy možných řešení. V práci jsou ve větší části použity mé vlastní názory a postoje k dané problematice, ke kterým jsem došel během zpracovávání práce. Z výsledků této práce by mohlo těžit mnoho rodin, které řeší těžkou finanční problematiku spojenou s nynější vzrůstající celosvětovou finanční krizí.cs
dc.description.abstractDer Anstieg der Überschuldung der Haushalte in der Tschechischen Republik sowie Weltweit, spielt in der Weltwirtschaft eine bedeutende Rolle. Aus dieser Sicht befasst sich diese Diplomarbeit mit der Analyse des potenziellen Wachstums der Überschuldung der Haushalte in der Tschechischen Republik und deutet auf ihre Wirtschaftsursachen und Risiken hin. Diese Diplomarbeit betrachtet die objektive Sichtweise auf mögliche Auswirkungen eines einzelnen Familienmitgliedes, in Hinblick auf die Steigerung der Verschuldung und weist auf die Hauptprinzipien der möglichen Lösungen hin. In dieser Diplomarbeit werden zum Großteil meine eigenen Meinungen und Stellungnahmen zur dieser Problematik angewendet, zu denen ich während der Bearbeitung der Diplomarbeit gelangt bin. Aus den Ergebnissen könnten viele Familien, die schwere Finanzprobleme lösen müssen, die mit der jetzigen steigenden weltweiten Finanzkrise verbunden sind, profitierenen
dc.format32, [2] l. příl. + 1 CDcs
dc.format.extent902223 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzadluženost domácnostícs
dc.subjectÜberschuldung der Haushalteen
dc.titleEkonomická analýza růstu zadluženosti domácností v ČRcs
dc.title.alternativeEconomic Analysis of the Growing Household Debt in the Czech Republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904189cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeHudek, Romanen
dc.date.accepted2009-06-05en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKOP171_HGF_N2102_2102T003_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam