Ekonomická analýza růstu zadluženosti domácností v ČR

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74498

Show simple item record


dc.contributor.advisor Sousedíková, Radmila en
dc.contributor.author Kopta, František en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:42:33Z
dc.date.available 2009-09-01T08:42:33Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74498
dc.description.abstract Růst zadluženosti domácností v České republice, ale i ve světovém měřítku, hraje ve světové ekonomice velice důležitou roli. Z tohoto hlediska je tato práce zaměřena na analýzu potenciálního růstu zadluženosti domácností v České republice a poukazuje na její ekonomické příčiny a rizika. Tato práce je pojata jako pohled ze shora na možné projevy vlivu jednotlivého člena rodiny na růst zadluženosti a poukazuje na hlavní principy možných řešení. V práci jsou ve větší části použity mé vlastní názory a postoje k dané problematice, ke kterým jsem došel během zpracovávání práce. Z výsledků této práce by mohlo těžit mnoho rodin, které řeší těžkou finanční problematiku spojenou s nynější vzrůstající celosvětovou finanční krizí. cs
dc.description.abstract Der Anstieg der Überschuldung der Haushalte in der Tschechischen Republik sowie Weltweit, spielt in der Weltwirtschaft eine bedeutende Rolle. Aus dieser Sicht befasst sich diese Diplomarbeit mit der Analyse des potenziellen Wachstums der Überschuldung der Haushalte in der Tschechischen Republik und deutet auf ihre Wirtschaftsursachen und Risiken hin. Diese Diplomarbeit betrachtet die objektive Sichtweise auf mögliche Auswirkungen eines einzelnen Familienmitgliedes, in Hinblick auf die Steigerung der Verschuldung und weist auf die Hauptprinzipien der möglichen Lösungen hin. In dieser Diplomarbeit werden zum Großteil meine eigenen Meinungen und Stellungnahmen zur dieser Problematik angewendet, zu denen ich während der Bearbeitung der Diplomarbeit gelangt bin. Aus den Ergebnissen könnten viele Familien, die schwere Finanzprobleme lösen müssen, die mit der jetzigen steigenden weltweiten Finanzkrise verbunden sind, profitieren en
dc.format 32, [2] l. příl. + 1 CD cs
dc.format.extent 902223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject zadluženost domácností cs
dc.subject Überschuldung der Haushalte en
dc.title Ekonomická analýza růstu zadluženosti domácností v ČR cs
dc.title.alternative Economic Analysis of the Growing Household Debt in the Czech Republic en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200904189 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Hudek, Roman en
dc.date.accepted 2009-06-05 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Komerční inženýrství v oblasti surovin cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis KOP171_HGF_N2102_2102T003_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KOP171_HGF_N2102_2102T003_2009.pdf 881.0Kb PDF View/Open
KOP171_HGF_N2102_2102T003_2009_zadani.pdf 4.954Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics